EUBA: Rudolf Sivák, Katarína Belanová: štúdia o financovaní inovačných technológií spracovania odpadov z vozidiel po dobe životnosti

BRATISLAVA – Inovácie v technológách pri spracovaní odpadu z automobilov. To je téma najnovšej štúdie pedagógov a výskumníkov z katedry

Read more

A. Čaplánová s kolektívom s veľkou učebnicou

BRATISLAVA –  Kolektív Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity vydal učebnicu Ekonómia. Autorský kolektív viedla Anetta Čaplánová. Ďalšími autormi

Read more