A. Čaplánová s kolektívom s veľkou učebnicou

BRATISLAVA –  Kolektív Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity vydal učebnicu Ekonómia.

Autorský kolektív viedla Anetta Čaplánová. Ďalšími autormi sú Zuzana Brinčíková, Ľubomír Darmo, Ivana Lennerová, Peter Leško, Marta Martincová, Eleonóra Matoušková, Eva Muchová,  Marcel Novák, Magdaléna Přívarová, Karol Trnovský, Alexandra Veselková a Eva Sirakovová.

Monografiu recenzovali Kajetána Hontyová a Ján Lisý.

 

Učebnica prináša absolútne vyčerpávajúci výklad ekonomickej teórie.

Informuje o metodológii ekonomickej vedy, ekonomické zákony, vysvetľuje trh a jeho fungovanie, problematiku dopytu a ponuky, otázky fungovania monopolov a mnohých iných pohľadov na ekonomickú teóriu a prax.

Učebnica  analyzuje mikroekonomické aspekty správania sa spotrebiteľov, či firiem v trhových podmienkach, dokonalú a nedokonalú konkurenciu, ale aj verejné politiky.

Učebnica je určená pre náročných čitateľov. Je obohatením poznania základov ekonomickej teórie, ale aj špeciálnych ekonomických teórií. Mali by ju čítať nielen študenti ekonomických odborov slovenských univerzít, ale najmä slovenskí verejní činitelia, ktorí majú veľké rezervy v poznaní ekonomickej teórie, ale aj praxe. Učebnicu dopĺňa praktikum Ekonómia, ktorého editorom je Ľubomír Darmo.

Kto si kúpi učebnicu a praktikum, neoľutuje.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.