A. Čaplánová s kolektívom s veľkou učebnicou

BRATISLAVA –  Kolektív Katedry ekonomickej teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity vydal učebnicu Ekonómia. Autorský kolektív viedla Anetta Čaplánová. Ďalšími autormi

Read more