Interdisciplinárna disciplína semiosociopsychológia

Semiosociopsychológia alebo semiosociopsychologická paradigma je komplexný interdisciplinárny smer, ktorý študuje sociálnu (znakovú) komunikáciu ako „proces, aktivitu a univerzálny mechanizmus sociokultúrnej (vrátane interkultúrnej ) interakcie ľudí ako faktora formovania sociálnej psychológie a kultúry

Read more