Nositeľ Nobelovej ceny z MIT Abhijit Banerjee hovorí o stratégiách znižovania chudoby vo svete

MASSACHUSETTS – Profesor Abhijit Banerjee z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) odhalil mýty súvisiace s chudobou a diskutoval o stratégiách znižovania chudoby v rozhovore pre program New Time odvysielaný na Silk Way TV Channel,

Profesor Abhijit Banerjee je renomovaný indicko-americký ekonóm, ktorý spolu s Esther Duflo a Michaelom Kremerom získal Nobelovu cenu za ekonomické vedy v roku 2019. Trojica bola ocenená za svoj experimentálny prístup k zmierňovaniu globálnej chudoby. Banerjee a Duflo, ktorí sú obaja profesormi na MIT, sú tiež spoluzakladateľmi laboratória Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Toto globálne výskumné centrum využíva výskum založený na dôkazoch na riešenie chudoby.

Banerjee rozptýlil dlhoročný mýtus o spoľahlivosti chudobných obyvateľov, ktorí dostávajú finančnú pomoc. Na rozdiel od prevládajúceho presvedčenia, že finančná pomoc môže podporovať lenivosť alebo zneužívanie finančných prostriedkov na škodlivé návyky, ako je nadmerné pitie, zdôraznili absenciu dôkazov na podporu týchto tvrdení.

Namiesto toho je v rozpore s touto predstavou množstvo výskumov, ktoré dokazujú, že finančne znevýhodnení jednotlivci ju často využívajú na zlepšenie svojej situácie, a nie na plytvanie pomocou, napríklad na začatie podnikania alebo investovanie do budúcnosti svojich detí.

„Myslím si, že existujú silné dôkazy o tom, že chudobní ľudia sú často depresívni a trochu beznádejní, pretože vo svojom živote nemajú možnosti. Výsledkom je, že keď získajú nejaký neočakávaný úžitok, v skutočnosti reagujú pozitívne. Snažia sa s tými peniazmi niečo urobiť. Snažia sa začať podnikať, investovať do svojich detí, alebo sa snažia zlepšiť svoj život. Neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by začali zneužívať peniaze, ani dôkazy o tom, že by prestali pracovať,“ povedal.

Pri riešení sociálno-ekonomických rozdielov, ktorým čelia ľudia z prostredia s nižšími príjmami, Banerjee zdôraznil významné prekážky, s ktorými sa stretávajú menej privilegovaní.

Finančné prostredie je obzvlášť nepriateľské k chudobným, ktorí majú obmedzený prístup k bankovým službám a sú zraniteľnejší voči finančným rizikám.

„Banky sa v skutočnosti nechcú zaoberať chudobnými ľuďmi, takže majú horší prístup k financiám. Sú bližšie k hranici hladu. Riskovať je pre nich nákladnejšie. Pretože ak zariskujete a zlyháte, pre niekoho zo strednej triedy sa možno má stále o čo oprieť. Pre veľmi chudobných ľudí to nie je pravda,“ povedal profesor.

Banerjee zdôraznil geografické problémy, ktorým čelia chudobní jednotlivci, a poukázal na to, že založenie úspešného podnikania si často vyžaduje pustiť sa za hranice ich bezprostredných komunít. Obmedzený prístup ku kvalitnému vzdelávaniu tieto ťažkosti ešte viac znásobuje, čo sťažuje chudobným rodičom podporovať akademické úsilie svojich detí.

Chudoba vytvára komplexné množstvo prekážok, ktoré jednotlivcom neúmerne sťažujú podnikanie alebo rast vo vzdelávaní.

„Ak chce niekto začať podnikať a má prístup k bankovému úveru, má rodinu, ktorá mu môže pomôcť, je to jednoduchšie. Ak žiadnu z týchto vecí nemáte, potom vždy zvádzate množstvo bitiek, ktoré by niekto iný nemusel. V tomto zmysle myšlienka chudoby,“ povedal.

Spolupráca medzi vládou a vedeckou komunitou

Ako ekonóm s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti vedy a výskumu Banerjee zdôraznil dôležitosť tvorby politiky založenej na dôkazoch, pričom zdôraznil úlohu výskumných inštitúcií ako cenných zdrojov pre vlády, ktoré sa snažia formulovať efektívne politiky. Zdôraznil potrebu jasnej komunikácie medzi výskumníkmi a tvorcami politík, pričom sa zasadzoval za prístup založený na spolupráci, v rámci ktorého vláda hľadá poznatky a dôkazy pred implementáciou politík.

Spoluprácou s výskumníkmi môžu vlády získať prístup k množstvu poznatkov odvodených z minulých experimentov a úsilia, čo im umožní robiť informované rozhodnutia.

„Sme zdrojom pre vládu. Keď chcú vlády navrhovať politiku, ideálne je, keď využívajú zdroj – to znamená robiť nové experimenty. Niekedy to znamená použiť výsledky zo starých experimentov, ale myslí si to tak, že je to jedna vec, ktorú urobíte predtým, ako budete pokračovať v tejto politike,“ vysvetlil.

Pasca stredného príjmu

Pasca so stredným príjmom je v ekonómii dobre známy pojem, ktorý sa týka javu, keď krajiny dosahujú určitú úroveň ekonomického rozvoja a príjmu, pričom zvyčajne prechádzajú z nízkopríjmového do strednopríjmového statusu, ale snažia sa ďalej napredovať vo svojich ekonomikách, aby dosiahli vysokopríjmové úrovne. Krajiny zažívajú spomalenie alebo stagnáciu ekonomického rastu, pričom sa im nedarí urobiť skok do vyšších príjmových pásiem porovnateľných s vyspelými ekonomikami.

„Nie je jasné, že existuje pasca so strednými príjmami. Skutočnosť, že rast sa spomaľuje, v skutočnosti nevieme, či je to preto, že ide o pascu so stredným príjmom, alebo preto, že existujú všetky druhy globálnych faktorov,“ povedal Banerjee.

Ceny vecí sa menia. Je pandémia. V roku 2008 bola veľká recesia. Je toho proste veľa. Nie som si istý, či si nevyhnutne kupujem diagnózu, že existuje niečo, čo je obzvlášť špecifické pre stredný príjem, pretože niektoré krajiny pokračujú v raste,“ dodal.

Uviedol príklad Číny, kde sa rast spomalil kvôli obrovskej demografickej výzve.

„Je to krajina, kde je pôrodnosť nízka. Mladé generácie sú menšie. Existuje potenciálny problém s ponukou pracovnej sily. To sú veci, ktoré nemajú nič spoločné so stredným príjmom. Súvisí to len s ostatnými vecami, ktoré sa dejú v týchto krajinách,“ dodal.

„Ak by som si mal vybrať jednu vec, povedal by som, že teraz existujú upokojujúce dôkazy o tom, že poskytovanie určitých transferov príjmov chudobným funguje. Robí ich bohatšími bez vytvárania akýchkoľvek zvrátených efektov. Ak by som mal navrhnúť jednu vec, buď prevod príjmu alebo prevod majetku, o tom, či to má byť príjem alebo majetok, je celá literatúra a argumenty sú na oboch stranách. (…) Nevyžaduje si to navrhnúť celú infraštruktúru, napríklad na zlepšenie škôl alebo zlepšenie zdravia, to sú dlhodobé investície do infraštruktúry, zatiaľ čo prevody sú relatívne jednoduché,“ povedal profesor.

Televízna relácia New Time na kanáli Silk Way TV Channel vysiela naživo každý piatok. Program sa vysiela v 118 krajinách pre anglicky hovoriace publikum.