Milan Mozolák: to, ako budú vnímať ďalších kandidátov po Martinovi Klusovi ostáva otázne

 

BRATISLAVA – Audítor má striktne definované pravidlá a etický kódex

Kandidáta na člena Európskeho dvora audítorov – po anabáze s Martinom Klusom, bude slovenská vláda riešiť v máji. Kdanej téme sa vyjadril  prezident Slovenskej komory audítorov (SKAU) Ing. Milan Mozolák.

 Výbor pre kontrolu rozpočtu vydal  negatívne stanovisko ku kandidatúre člena Európskeho dvora audítorov Martina Klusa,  Nepodporil ho nikto z 23 členov. Ako to vnímate?

V prvom rade sa musím vyjadriť k profesii audítora. Licenciu ani na Slovensku nie je ľahké získať. Aby sa niekto stal štatutárnym audítorom, musí preukázať ekonomické znalosti, niekoľkoročnú povinnú prax, podrobne zdokumentovanú pod vedením iného audítora – školiteľa, absolvovať množstvo školení a úspešne zložiť pomerne ťažké niekoľkodňové skúšky. Až následne môžete požiadať o vydanie licencie a stať sa audítorom.

Audítor je zároveň povinný ovládať nielen naše pravidlá a normy, ale aj medzinárodné štandardy a samozrejme európsku legislatívu. Profesia štatutárneho audítora je prísne regulovaná. Audítori neustále podliehajú pravidelnej kontrole kvality poskytovaných služieb zo strany Slovenskej komory audítorov a aj Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. Musíme dodržiavať množstvo predpisov, zákonov a štandardov. Len tie majú cca 2500 strán. Štatutárny audítor má striktne definované pravidlá, hranice a etický kódex, ktorými sa musí nestranne riadiť – na rozdiel od politikov…

Ako sa vníma Slovensko v tejto oblasti?

– Myslím si, že ani nie, skôr to veľmi sťaží situáciu novým nominovaným zástupcom Slovenska v európskych inštitúciách a ako ich budú vnímať kolegovia.

K pánovi Klusovi sa ako odborníkovi na audit neviem vyjadriť. Počul som o ňom len ako o poslancovi SaS, štátnom tajomníkovi ministerstva zahraničných vecí či ako o pedagógovi, špecializujúcemu sa na oblasť politológie a zahraničia. Členom SKAU nie je a ani nebol.