Redakčná rada

Andrej Richter, Stále zastúpenie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu vo Viedni pre slobodu tlače, Rakúsko, predseda redakčnej rady

Pál Tamás, sociológ, ekonóm, Korvinus University, Maďarská republika

Eugen Star, podnikateľ, manažér, Izrael

Marianna Drahotská – Soroková, finančníčka, Česká republika

Igor Hornák, manažér, kybernetik, Slovenská republika

Xaver Gubáš, analytik, manažér, Slovenská republika

Rudolf Lachkovič, analytik, Slovenská republika

Darina Huttová, právnička, Slovenská republika

Eva Horváthová, Ekonomická univerzita, Slovenská republika

Antonín Masaryk, daňový poradca, Slovenská republika

Monika Ščevovichová, zástupkňa editora

Vladimír Bačišin, editor