Redakčná rada

Vladimír Bačišin, editor

Michal Púchovský, zástupca editora