Veľvyslanec v SR Toležan Barlybajev: Kazachstan stabilita v oceáne rozbúrenej globálnej politiky

BRATISLAVA – Dvadsiateho piateho októbra Kazachstan oslavuje štátny sviatok – Deň republiky. S čím súvisí tento historický dátum? Finančné noviny požiadali o odpovede mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Kazachstanu Toležana Tursunoviča  Barlybayeva.

Aká je hlavná udalosť v súčasnej domácej politike Kazachstanu?

– Iniciatíva oživiť návrat k oslave Dňa republiky patrí prezidentovi Kasymovi- Žomartovi Tokajevovi, ktorý ju predložil na stretnutí Národného kurultaja (z kazašského  jazyka: „kurultaj“ – „zjazd, valné zhromaždenie niektorých mongolských a turkických národov“) v júni tohto roku. Dvadsiateho piateho októbra 1990 bola uznesením Najvyššej rady prijatá Deklarácia o štátnej suverenite, ktorá vyhlásila nezávislosť a deklarovala politické a právne základy Kazachstanu ako nezávislého štátu. V skutočnosti to bol prvý krok  našej krajiny na ceste k nezávislosti. Prvýkrát boli zdokumentované také princípy štátnosti, ako je územná celistvosť, integrita, rozvoj kultúry a jazykov národov Kazachstanu, ich národnú identitu.

Historickým významom tohto dokumentu bolo, že po prvýkrát bol vyhlásený princíp nezávislého riešenia politických, ekonomických a sociálnych problémov. Kazašská Sovietska socialistická republika získala právo vytvárať vlastné vojenské jednotky, orgány štátnej bezpečnosti ako aj orgány pre oblasť vnútorných záležitostí. A prezident bol uznaný za hlavu krajiny, za vedúceho správnej, administratívnej moci a za vrcholný orgán výkonnej moci.

Vďaka Deklarácii o zvrchovanosti si obyvatelia Kazachstanu mohli prijímať vlastné zákony a vytvárať tak právny základ a inštitúcie nezávislého štátu. Na základe týchto princípov bol 16. decembra 1991 prijatý ústavný zákon O štátnej nezávislosti Kazašskej republiky. A práve tento dátum zostáva hlavným štátnym sviatkom našej krajiny, keď si uctíme národných hrdinov, ktorí významne prispeli k získaniu nezávislosti.

Mimochodom, vo Vašej krajine existuje podobný dokument – Deklarácia Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky, prijatá 17. júla 1992. Táto historická udalosť sa stala súčasťou procesu, ktorý sa skončil rozpadom Československa a vznikom samostatnej Slovenskej republiky.

Aká je súčasná sociálno-politická situácia v Kazachstane? Ako rastúce napätie vo svete ovplyvňuje vašu krajinu a aká je vaša reakcia na vznikajúce riziká a hrozby?

– Je ťažké nazvať tento rok pokojným pre svetové spoločenstvo a Kazachstan nebol výnimkou. Ako viete, v januári čelili Kazachstanci bezprecedentnej výzve pre národnú bezpečnosť – pokusu o podkopanie ústavného poriadku. Vďaka rozhodným opatreniam vlády Kazachstanu bolo možné vyhnúť sa destabilizácii a chaosu a rýchlo obnoviť právo a poriadok. Sme vďační našim priateľom zo Slovenska, ktorí boli od prvých dní januárovej tragédie v kontakte s veľvyslanectvom, vyjadrovali mu podporu a priateľské porozumenie.

Dnes sa z iniciatívy hlavy štátu v Kazachstane realizujú rozsiahle politické reformy, prebieha budovanie druhej republiky alebo nového spravodlivého Kazachstanu. Boli vykonané najmä zmeny a doplnenia právnych predpisov o politických stranách, voľbách, parlamente, zákone o mierových zhromaždeniach, v zmysle ktorého bol zavedený oznamujúci, nie povoľovací princíp ich organizácie. V Kazachstane sa uskutočnila administratívna a územná reforma, vytvorili sa tri nové regióny – Abajský, Ulytau a Žetysu.

Júnové referendum o zmenách ústavy sa stalo dôležitou etapou v demokratickom vývoji krajiny. Prezident K. Tokajev opustil post šéfa vedúcej politickej strany. Po referende sa toto rozhodnutie stalo ústavnou normou a dnes je hlava štátu nezávislá od akejkoľvek politickej sily. Toto je dôležitý aspekt pri vytváraní vyváženého multipartijného politického systému.

Hlavným cieľom týchto reforiem je modernizácia verejnej správy, vybudovanie efektívneho právneho a súdneho systému, sociálneho štátu, posilnenie demokracie a nadriadenosť zákona. Vznikol tak Ústavný súd, ako aj komisia pre otázky reprivatizácie. Z iniciatívy prezidenta bola vytvorená Národná rada verejnej dôvery a v tomto roku sa uskutočnilo prvé zasadnutie Národného kurultaja, verejnej rady, ktorej cieľom je aj rozšírenie účasti ľudí vo verejnej správe. Dôležitou súčasťou reforiem je boj proti oligopolu a korupcii, zabezpečenie ochrany ľudských práv, rozvoj ľudského kapitálu a mechanizmov sociálnej podpory.

A  čo na to prezident?

V posolstve prezidenta pána Kasyma-Žomarta Kemeleviča Tokajeva obyvateľom Kazachstanu, s ktorým vystúpil v parlamente 1. septembra 2022, je stanovený komplexný a systematický prístup k uskutočňovaniu reforiem, zlepšovaniu verejnej správy podľa vzorca „silný prezident – vplyvný parlament – zodpovedná vláda“. Skutočne revolučnou je iniciatíva hlavy štátu voliť prezidenta len na jedno sedemročné funkčné obdobie bez práva na znovuzvolenie, čo znižuje riziká monopolizácie moci a zaručuje obnovu politického vedenia krajiny. Ako ukazujú udalosti vo svete, pre mnohé štáty je to veľmi dôležité.


Osobitne by som chcel zdôrazniť opatrenia na rozvoj ľudského kapitálu a podporu mládeže, navrhnuté v tomto Posolstve, čo je cieľom iniciatív pána  prezidenta Kassyma-Žomamarta Kemeleviča  Tokajeva na vytvorenie finančných fondov Kazachstan Chalkyna a opatrení na  podporu mládeže. Každé dieťa do veku 18 rokov dostane peniaze z investičných príjmov Národného fondu.

Čo očakáva moderný Kazachstan?

Moderný Kazachstan je na začiatku dlhej cesty – treba urobiť veľa práce na implementáciu ústavných zmien v reálnom živote. Do konca tohto roka bude musieť kazašský parlament prijať viac ako dve desiatky nových zákonov upravujúcich systém politického riadenia, volebnú legislatívu a ďalšie dôležité oblasti.

Napriek vonkajším šokom, ako sú dôsledky pandémie COVID-19 a globálnej krízy, Kazachstan sa naďalej sebavedomo pohybuje na ceste politickej modernizácie, komplexných hospodárskych a sociálnych reforiem a presadzuje aktívnu a mierovú zahraničnú politiku. Od začiatku jesene sa tak v Astane konali také významné fóra ako VII. kongres vodcov svetových a tradičných náboženstiev, výročný summit Konferencie o interakcii a opatreniach na budovanie dôvery v Ázii, zasadnutie Rady hláv štátov SNŠ.

Našu krajinu navštívil pápež František, duchovní vodcovia moslimskej ummy a iných vierovyznaní, politickí vodcovia Číny, Ruska, Turecka, Kataru, štátov Strednej Ázie a ďalších krajín sveta.

Na pozadí rastúcich konfliktov v modernom svete sa naša krajina aktívne snaží posilniť dialóg medzi civilizáciami a obnoviť dôveru na globálnej úrovni. V dnešnom rozbúrenom oceáne globálnej politiky zostáva Kazachstan ostrovom stability, predvídateľným a spoľahlivým partnerom, pevne oddaným zásadám medzinárodného práva, mierovej politiky a dobrých susedských vzťahov. Toto je naša dôstojná odpoveď na globálne turbulencie.

Čo znamená pre Vás otvorenie nového sídla veľvyslanectva v Slovenskej republiky Ako hodnotíte stav a perspektívy kazašsko-slovenských vzťahov?

– Začiatkom októbra sme skutočne usporiadali oficiálne slávnostné otvorenie nového sídla Veľvyslanectva Kazachstanu za účasti námestníka ministra zahraničných vecí Kazachstanu Romana Vasilenka a predsedu Výboru pre medzinárodné záležitosti Národnej rady Mariána Kéryho.

Som veľmi rád, že sa nám v krátkom čase podarilo vyriešiť zložité otázky sťahovania veľvyslanectva. Nová budova sa nachádza v prestížnej bratislavskej štvrti a má moderný dizajn v štýle nášho hlavného mesta Astana, symbolizujúceho nový Kazachstan. V priestoroch diplomatickej misie sa okrem kancelárskych miestností nachádza konferenčná sála, knižnica kazašskej literatúry, sieň športovej slávy Kazachstanu, výstava ručne vyrábaných výrobkov kazašského úžitkového umenia, zasadacia miestnosť, ako aj terasa, kde plánujeme umiestniť skutočnú kazašskú jurtu.

Som presvedčený, že veľvyslanectvo je tvárou krajiny a dúfam, že naša nové sídlo sa stane obľúbeným miestom stretnutí priateľov Kazachstanu, našich obchodných partnerov a všetkých Kazachstancov žijúcich na Slovensku. Pri hodnotení stavu a perspektív kazašsko-slovenských vzťahov by som rád poznamenal, že vaša krajina je dôležitým zahraničnopolitickým partnerom Kazachstanu. Budúci január uplynie 30 rokov od nadviazania diplomatických vzťahov.

Ako hodnotíte doterajšie vzájomné vzťahy medzi Kazaschtanom a Slovenskou republikou?

Kazašsko-slovenská spolupráca za posledné roky dosiahla vysokú úroveň. Toto bolo veľmi uľahčené vzájomným otvorením veľvyslanectiev. V posledných rokoch moji predchodcovia urobili veľa práce na nadviazaní intenzívneho politického dialógu, rozšírení obchodných, hospodárskych, kultúrnych a humanitárnych väzieb. Napriek pandémii si ministri zahraničných vecí v rokoch 2020- 2021 vymenili návštevy, zintenzívnili sa medziparlamentné kontakty, uskutočnili sa dve stretnutia MVK hospodárskej, vedeckej a technickej spolupráci, rozšírili sa obchodné a vedecké výmeny. V Banskej Bystrici bol zriadený honorárny konzulát Kazachstanu a očakávame, že čoskoro otvoríme ďalší konzulát na východe Slovenska.

Nedávna návšteva námestníka ministra zahraničných vecí Romana Vasilenka v Bratislave, ktorý bol prvým veľvyslancom Kazachstanu na Slovensku, dala významný impulz ďalšiemu rozvoju bilaterálnych vzťahov. Kazašského diplomata prijal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer a rokoval aj so štátnou tajomníčkou Ministerstva zahraničných vecí Ingrid Brockovou.

Priateľská atmosféra týchto stretnutí sa stala jasným dôkazom vysokej vzájomnej dôvery a zámeru všemožne rozvíjať spoluprácu. Vidíme široké perspektívy rozšírenia obchodnej a hospodárskej spolupráce v oblasti obranného priemyslu, strojárstva, IT sektora, poľnohospodárstva, energetiky a cestovného ruchu. Vzhľadom na dopyt po inžinierskych a technických špecialistoch v Kazachstane pracujeme na rozširovaní vzdelávacej výmeny. Jedným z príkladov bolo nedávne podpísanie Memoranda o porozumení medzi kazašským centrom pre medzinárodné  vzdelávanie Human Capital Ltd. a Asociáciou stredných odborných Slovenska Dual Academy.

Čoskoro očakávame príchod prvej skupiny kazašských študentov. Nedávno som navštívil, prezrel som si učebne a veľmi ma zaujala jej vzdelávacia a technická základňa.

Zaujímajú nás aj vynikajúce skúsenosti Slovenska v oblasti metrológie a štandardizácie. Začiatkom októbra bola v Bratislave podpísaná Dohoda o spolupráci v oblasti metrológie medzi kazašským Ústavom pre štandardizáciu a metrológiu a Slovenským metrologickým Ústavom. Toto poskytne príležitosť na prehlbovanie spolupráce laboratórií, výmenu skúseností pri výskumných projektoch, realizáciu stáží a seminárov.

Rád by som vyzdvihol spoluprácu v oblasti športu a kultúry. Dnes hrá za kazašské kluby množstvo slovenských hokejistov. Naši slávni tenisti − ako víťazka Wimbledonu Jelena Rybakinová, vychádzajúca tenisová hviezda Zangar Nurlanuly a ďalší športovci si vybrali Slovensko ako tréningovú základňu a naše veľvyslanectvo je s nimi v aktívnom kontakte.

Minulý týždeň ma veľmi potešilo stretnutie s členmi fan klubu Dimaša Kudajbergena na Slovensku, ktorí prejavujú aktívny záujem o kazašskú kultúru a hudbu. Som presvedčený, že práve vďaka takýmto mechanizmom „ľudovej diplomacie” sa priateľstvo medzi našimi národmi z roka na rok posilňuje. Naše veľvyslanectvo bude plne podporovať tieto verejné iniciatívy a posilňovať duchovné väzby.

Som presvedčený, že práve vďaka takýmto mechanizmom „ľudovej diplomacie” sa priateľstvo medzi našimi národmi z roka na rok posilňuje. Naše veľvyslanectvo bude plne podporovať tieto verejné iniciatívy a posilňovať duchovné väzby.