Uzbekistan: výhodné podmienky pre sektor IT

BRATISLAVA – Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), Ministerstvo hospodárstva SR a Veľvyslanectvo Uzbekistanu vo Viedni pripravili slovensko-uzbecké podnikateľské fórum.

Finančné noviny hovorili s námestníkom ministra investícií, priemyslu a obchodu Ojbekom Nematovičom Chamraevom.

Aké výhody majú zahraniční investori v národnom hospodárstve Uzbekistanu?

Ekonomika Uzbekistanu je diverzifikovaná. V mnohých odvetviach máme komparatívne výhody. Sú to napríklad poľnohospodárstvo., textilný priemysel,  priemysel spracovania ropy, chemický priemysel, farmaceutika, ľahký priemysel a metalurgia, či mnoho iných odvetví.

Sme najväčšia krajina v strednej Ázii: Uzbekistan má 36 miliónov obyvateľov. Máme dohody s mnohými štátmi Spoločenstva nezávislých štátov, čo je organizácia, ktorej členmi sú krajiny bývalého Sovietskeho zväzu. Tie majú 300 miliónov obyvateľov. Máme aj veľmi kvalifikovanú pracovní silu. Je vzdelaná a nie je drahá.  Máme aj veľa surovín. Disponujeme nie drahými energetickými zdrojmi.  To znamená, že tieto podmienky vytvárajú potenciál pre zahraničných investorov, či zakladanie spoločných podnikov.

Aké stimuly ponúkate zahraničným investorom? 

Máme široké spektrum stimulov. Máme vyše dvadsať špeciálnych ekonomických zón. Zahraničné investície sa v závislosti od regiónu a od veľkosti investície oslobodzujú od daní od troch do desiatich rokov, ale aj od ciel. Okrem toho, v niektorých regiónoch, ako napríklad Karakalpacká republika, čo je autonómna republika, sú špeciálne stimuly pre zahraničných investorov.

Aj niektoré odvetvia majú svoje špeciálne stimuly. Napríklad firmy z oblasti informačných technológií(IT) platia je 7 percentnú daň.