Kandidátmi na rektora Ekonomickej univerzity boli profesori Ferdinand Daňo a Anetta Čaplánová

BRATISLAVA – Prvé kolo volieb na funkciu rektora Ekonomickej univerzity dopadli nerozhodne. V druhom kole vyhral  Ferdinand Daňo

V prvom kole kandidáti vo voľbách na funkciu rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave profesorka Anetta Čaplánová a profesor Ferdinand Daňo dostali 13. októbra 2022 od členov akademického senátu taký počet hlasov, ktorý nerozhodol o víťazovi volieb. V druhom kole vyhral Ferdinand Daňo.

Akademický senát má 39 členov. Jeho členmi sú zamestnanci a študenti Ekonomickej univerzity.

Z analýzy údajov, ktoré predstavili kandidáti, vyplýva, že profesorka Anetta Čaplánová má lepšie výsledky vo vedeckej práci z hľadiska publikácií v medzinárodných vedeckých časopisoch registrovaných v databázach Current Content, Web of Science a Scopus. Zároveň vyriešila viac domácich a najmä zahraničných projektov. Prameň: životopisy kandidátov na funkciu rektora Ekonomickej univerzity, Ekonomická knižnica.

Údaj Ferdinand  Daňo Anetta Čaplánová
Rok narodenia, vek 1959, 63 1967, 55
absolvoval Ekonomická univerzita Ekonomická univerzita
vedecko-pedagogická hodnosť profesor profesor
akademický titul PhD., philosophiae doctor PhD., philosophiae doctor
katedra katedra marketingu katedra ekonomickej teórie
fakulta Obchodná fakulta Národohospodárska fakulta
čiastková bibliografia na portáli katedry nie áno
Zahraničné vedecké a akademické pobyty 2 10
monografie 9 10
učebnice 3 7
Current Content, Scopus, Web of Science 9 61
Jazykové znalosti francúzsky  A1, ruský C 1-2, nemecký C 1-2, anglický C2, nemecký B1, ruský B 1
Projekty len domáce projekty 7 väčšina zahraničných projektov 37

Prameň: životopisy kandidátov.

Ekonomická univerzita v Bratislave je najstaršia vysoká škola ekonomického zamerania na Slovensku. Vznikla v roku 1940 ako súkromná Vysoká obchodná škola v Bratislave (VOŠ). V roku 1945 bola škola poštátnená a premenovaná na Slovenskú vysokú školu obchodnú. Od roku 1949 bol tento názov zmenený na Vysoká škola hospodárskych vied a od roku 1952 na Vysoká škola ekonomická (VŠE). Terajší názov Ekonomická univerzita v Bratislave bol stanovený na základe zákona č. 292/1992 Zb. SNR zo dňa 28. apríla 1992.

Počas svojej existencie vychovala vyše 110 000 absolventov. V súčasnosti tu študuje viac ako 7200 študentov. V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti Ekonomická univerzita organizuje vysokoškolské štúdium bakalárske, inžinierske, doktorandské a celoživotné vzdelávanie občanov(vo firmách) a možnosť výskumu.