Pred 40 rokmi na katedre politickej ekonómie Národohospodárskej fakulty VŠE Miroslav Belica obhájil dizertáciu o ekonomických cykloch v USA v rokoch 1882 – 1982 a hospodárskych krízach

BRATISLAVA – V roku 1984 ašpirant člena korešpondenta Slovenskej republiky Ivana Rapoša Miroslav Belica obhájil kandidátsku o prácu o krízach

Read more