Kto je kto: Urbánek, svetový stratég správy údajov

BRATISKLAVA – Kto je Štefan Urbánek (1980)?

Odborník na softvérové inžinierstvo so skúsenosťami v oblasti stratégií správy údajov, dátového skladu architektúry, návrhár nástrojov dátových skladov. Zameranie na technologické riešenia orientované na podnikanie, údaje dôveryhodnosť, konzistentnosť, kvalitu a spoľahlivosť.

Štefan Urbánek pracuje pre medzinárodné firmy. Nikoľko rokov pracoval pre firmu Meta, presnešie pre jej platformu Facebook.

Je autorom a hlavným vývojárom rámca OLAP Cubes. Pán Štefan Urbánek je  nezávislý výskumník v oblasti systémovej dynamiky, modelovania a simulácie. Absolvoval Slovenskú technickú univerzitu – magisterské štúdium inžinierstva 1998 – 2004, Fakultu elektrotechniky a informatiky, Bratislava, Slovensko.

V tomto roku sa uchádza o doktorandské štúdium na Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity. Bude spolupracovať s katedrou ekonómie Národohospodárkej fakulty Ekonomickej univerzity.

Je žiakom profesora Ladislava Andrášika (1929 – 1922).  Napísal diplomovú prácu na tému Modelovanie a simulácia vývoja dôvery v komplexnom systéme. Okrem toho absolvoval SIME Eurolab Course – Simulation in Evolutionary Economics, Bureau d’Economie Théorique et Appliquée – Universite Lois Pasteur, Štrasburg, Francúzsko.

Získal cenu dekana a diplom dekana, STU, 2002 za prácu. Agent Farms – systém na modelovanie a simuláciu multiagentových systémov. Okrem tohto dostal diplom dekana, STU, 2001, za projekt Ogma – Microkernel for Object Oriented Operating System.