Havel & Partners posilnil advokát Róbert Petrán

BRATISLAVA – Transakčný tím siete právnických kancelárií Havel & Partners sa rozšíril na pozícii senior advokáta o Róbert Petrán. Skupina právnikov pôsobí v strednej a východnej Európe a má 80 advokátov.

Róbert Petrán vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (2010) a pracoval vo viacerých  renomovaných   advokátskych kanceláriách, vrátane siete Erst&Young.

V poradenskej skupine, vďaka ktorej sa kancelária dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach v počte realizovaných transakcií na českom, slovenskom i stredoeurópskom právnom trhu, sa Róbert zameria predovšetkým na akvizície, koncernové reorganizácie a nastavenie vzťahov medzi spoločníkmi a akcionármi.

„Transakčné poradenstvo je našou vlajkovou loďou už od založenia kancelárie v roku 2001. Od tej doby ponúkame našim klientom služby na tej najvyššej úrovni vďaka systematickému rozvoju odborného know-how a tímu zloženého zo špičkových právnikov. Teší ma, že ho teraz tiež doplní Róbert Petrán, ktorý svoje takmer desaťročné skúsenosti získaval vo významných advokátskych kanceláriách, vrátane medzinárodnej kancelárie zo siete Big4“, komentuje nástup kolegu zakladateľ a riadiaci partner kancelárie Jaroslav Havel.

 Minulý rok bol pre kanceláriu HAVEL & PARTNERS z hľadiska oblasti fúzií a akvizícií veľmi významný. „Realizovali sme rekordný počet transakcií, a okrem kontinuálneho úspechu v medzinárodných rebríčkoch sme sa stali tiež najlepšou advokátskou kanceláriou v kategórii M&A v prestížnej súťaži Právnická firma roka, a to v Českej republike aj na Slovensku. Verím, že do budúcnosti na tieto úspechy nadviažeme“, dopĺňa Havel.

Róbert Petrán získal titul magister práv na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a následne na Slovensku úspešne absolvoval advokátske skúšky. Pred nástupom do HAVEL & PARTNERS pracoval ako advokát špecializujúci sa na právo obchodných spoločností, fúzie a akvizície, právo nehnuteľností a záväzkové právo. Róbert poskytoval právne poradenstvo niekoľkých popredným národným i zahraničným spoločnostiam z rôznych odvetví priemyslu a zúčastnil sa mnohých koncernových reorganizácií, fúzií a rozdelení spoločností, vrátane právnych previerok (due diligence) spoločností a realizácií samotných transakcií, či už na strane predávajúcich alebo kupujúcich.