Baťová manažuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv

BRATISLAVA – PharmDr. Zuzana Baťová PhD. je absolventkou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium ukončila v roku 2000. Po ukončení Farmaceutickej fakulty absolvovala rigoróznu skúšku pre priznanie titulu PharmDr. Vedie Štátny ústav pre kontrolu liečiv.

Neskôr absolvovala viaceré zahraničné pobyty na univerzitách v Belgicku a Kanade. V roku 2004 získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave kvalifikáciu v odbore lekárenstvo, v roku 2007 získala na Univerzite Komenského v Bratislave doktorát v odbore farmakológia.

V roku 2003 začala pracovať na Univerzite Komenského ako odborný asistent na Katedre farmakológie a toxikológie. Od začiatku roku 2004 do roku 2012 pôsobila ako zodpovedný farmaceut vo verejnej lekárni v Trnave a neskôr v Bratislave. Pred nástupom do funkcie riaditeľky a vedúcej služobného úradu pôsobila štyri roky ako vedúca sekcie vedeckých a regulačných procesov registrácie liekov v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv.

PharmDr. Zuzana Baťová PhD. aktívne ovláda anglický jazyk, je členkou Siete riaditeľov liekových agentúr (HMA) a spolupracuje s orgánmi Európskej únie pri projektoch o liečivách v rámci členských krajín EÚ. Doktorka Baťová má za sebou bohatú publikačnú a prednáškovú činnosť doma aj v zahraničí. Je vydatá a má jedno dieťa.

Do funkcie riaditeľky a vedúcej služobného úradu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ju na základe úspešného absolvovania výberového konania vymenoval minister zdravotníctva JUDr. Ing. Tomáš Drucker s pôsobnosťou od 7. septembra 2016.

Manžel Zuzany Baťovej bol novinárom. Je spisovateľ a pôsobí ako komunikačný manažér-  Jeho prvotinu Ako skapal tatranský tiger s podtitulom Ekonomické dejiny ponovembrového Slovenska vydalo vydavateľstvo Premedia.

(Prevzaté zo stránky Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, doplnený posledný odsek)