Kto je kto: Igor Hornák, zakladateľ EIC

Spoluzakladateľ spoločnosti Európske investičné centrum (EIC). Od roku 1994 pôsobí na finančnom trhu v riadiacich funkciách viacerých spoločností – Prvá paroplavebná obchodník s cennými papiermi, a. s., OTP Asset Management, správcovská spoločnosť , a. s.. Bol členom predstavenstva doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita, doplnková dôchodková spoločnosť, a. s. zodpovedný za správu doplnkových dôchodkových fondov. Bol dlhoročným predsedom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a v roku 2000 ocenený titulom “Osobnosť kapitálového trhu v SR” udeľovaným Burzou cenných papierov v Bratislave.