Marián Viskupič: ako je to s nápadom rozdať po 500 EUR za účasť v budúcich parlamentných voľbách

BRATISLAVA – V prvom rade je to absolútne zlý nápad za 2 miliardy €. Na analýzu stačí pár otázok:

1. Platí nejaká krajina na svete za účasť vo voľbách? Už tu je odpoveď NIE
2. Platí nejaká krajina na svete za účasť vo voľbách odmenu vo výške priemerného dôchodku? ABSOLÚTNE NIE
3. Môžu si slovenské verejné financie dovoliť takýto výdavok (2023 deficit 6,5% resp 8 miliárd€)? ABSULÚTNE NIE
Už tu mal celý príbeh skončiť!
Bývalý minister financií však pokračuje v absurdnostiach, keď predstavil “rozpočtové krytie”: Chce použiť výnos z dočasného solidárneho príspevku z nadmerných ziskov z ropy. Absurdnosti pokračujú:
1. Za minulý rok je výnos zo solidárneho príspevku cca 420 mil€. Keby sa v roku 2023 podarilo zopakovať rovnakú sumu, je to iba 20% potrebného finančného krytia. V žiadnom prípade sa nedá plánovaný výdavok považovaný za krytý.
2. Solidárny príspevok je dočasný, max na roky 2022 a 2023
Preto Matovičove reči o tom, že do ďalších volieb “vyzbiera” potrebnú sumu, sú neskutočné faux pas z úst bývalého ministra. Ale je tu ešte jedna zásadná vec. Pravidlá solidárneho príspevku v nariadení EÚ vôbec neumožňujú takýmto spôsobom financie použiť! Článok 17 Nariadenia (EÚ) 2022/1854:
Použitie výnosov z dočasného solidárneho príspevku
1. Členské štáty použijú výnosy z dočasného solidárneho príspevku s dostatočne včasným vplyvom na ktorýkoľvek z týchto účelov:
a) finančné podporné opatrenia pre koncových odberateľov energie, a najmä pre zraniteľné domácnosti, na cielené zmiernenie účinkov vysokých cien energie;
b) finančné podporné opatrenia na pomoc pri znižovaní spotreby energie, napríklad prostredníctvom aukcií alebo tendrov na zníženie dopytu, zníženia nákladov koncových odberateľov energie na nákup energie v určitých objemoch spotreby, podpory investícií koncových odberateľov energie do obnoviteľných zdrojov energie, štrukturálnych investícií do energetickej efektívnosti alebo iných dekarbonizačných technológií;
c) finančné podporné opatrenia na podporu podnikov v energeticky náročných priemyselných odvetviach za predpokladu, že sú podmienené investíciami do obnoviteľných zdrojov energie, energetickej efektívnosti alebo iných dekarbonizačných technológií;
d) finančné podporné opatrenia na rozvoj energetickej autonómie, najmä na investície v súlade s cieľmi REPowerEU stanovenými v pláne REPowerEU a v spoločných európskych pravidlách REPowerEU, ako sú projekty s cezhraničným rozmerom;
e) členské štáty môžu v duchu vzájomnej solidarity prideliť časť výnosov z dočasného solidárneho príspevku na spoločné financovanie opatrení na zníženie škodlivých účinkov energetickej krízy vrátane podpory ochrany zamestnanosti a rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností pracovnej sily alebo na podporu investícií do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov, a to aj do cezhraničných projektov, a do mechanizmu Únie na financovanie energie z obnoviteľných zdrojov stanoveného v článku 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999.
2. Opatrenia uvedené v odseku 1 musia byť jasne vymedzené, transparentné, primerané, nediskriminačné a overiteľné.
No a ešte ďalší príbeh je, že ak Matovič uvalí túto dodatočnú daň na Slovnaft vo výške 70% (ako má v návrhu zákona) alebo dokonca 95% (ako sa vyhráža v médiách), vyrobí ďalší problém, ktorý doteraz neexistoval – Slovnaft bude mať zásadné problémy. A tiež do bude extrémne zlý signál pre celú ekonomiku – že si štát dovolí svojvoľne uvaliť extrémne vysokú daň. Investovali by ste v takej krajine?
(Marián Viskupič, zverejnené v jeho osobnom denníku v sociálnej sieti)
Marián Viskupič (1977,) je slovenský politik, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Je predsedom Výboru pre financie a rozpočet a poslancom Trnavského samosprávneho kraja. Je zakladajúcim členom strany Sloboda a Solidarita (SaS) a je jej krajským predsedom v Trnavskom kraji.