Na pôde Ekonomickej univerzity sa priatelia študenti z Ukrajiny, Ruska, Kazachstanu a Kene

BRATISLAVA –  Na pôde Slovenskej ekonomickej knižnice sa človek najlepšie dozvie ako vyzerajú reálne medzinárodné vzťahy.

Keď som tam bol dnes v knižnici, tak som počul ako sa dvaja študenti rozprávajú rusky.

Opýtal som sa: “Ako sa voláte?” Odpovedali: “Ja som Sáša. A aj ja som Sáša,”..

A odkiaľ ste? “Prvý Sáša povedal: “Ja som z Ukrajiny. Druhý Sáša povedal: “Ja som z Ruska.”

Opýtal som sa ďalšej ukrajinsko-ruskej dvojice: “A nemáte medzi sebou problémy?”

Odpovedali: “My nie. To politici…”

Pred Ekonomickou univerzitou dnes sedela skupina dievčat. Niečo si švitorili v ruštine.

Opýtal som sa: “A odkiaľ ste dievčatá?”

Dostal som odpoveď.

“My sme z Kazachstanu, Ruska a Ukrajiny”. Jedna študentka bola krásavica z Kene. Veľmi sa jej a aj všetkým páči Slovensko, ale aj prostredie Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Ako som pochopil, mladí ľudia v prostredí vysokej školy v Bratislave, nevyhľadávajú politické spory, ale  vytvárajú sa medzi nimi priateľstvá. Oni budú v budúcnosti zárukou pokojného života na našej planéte Zem.

A predsa a len, všetko sa začína v knižnici.

Dobrý začiatok je aj vďaka profesionálnym zamestnancom knižnice.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.