Nie je medzi nami profesor Eduard Urban

BRATISLAVA – Vo veku 77 rokov opustil svet profesor Eduard Urban.

Pán profesor sa narodil v Bánovciach nad Beberavou. Tu maturoval. Bol absolventom Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.

Eduard Urban pôsobil na Ekonomickej univerzite a Panaurópskej vysokej škole. Bol veľmi dobre jazykovo vybavený. Prednášal v Nemecku a Rakúsku.

Je autorom viacerých monografií a štúdií v oblasti medzinárodného marketing. V niektorých mal spoluautorov. Počas pôsobenia na vysokých školách bol školiteľom bakalárskych, magisterských či doktorandských prác

Pán profesor veľmi rád šporoval. Behal, plával bycikloval. Bol veselý, optimistický a priateľský.

Rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 27. januára 2024 o 12.00 v Dome smútku na Martinskom cintoríne v Bratislave.