Cirkev priznala sexuálne násilie nad mníškami

Pápež František priznal, že kazatelia katolíckej cirkvi sexuálne zneužívali mníšky v katolíckej cirkvi. Podľa neho tento problém existuje dodnes.

Podľa sú známe aj prípady, keď kňazi skutočne držali mníšky v sexuálnom otroctve. Podľa slov pápeža prehovoril, jeho predchodca Pápež Benedikt XVI bol nútený zrušiť jednu rehoľnú komunitu vzhľadom na tomu, že jej mníšky boli pravidelne vystavené sexuálnemu násiliu. Františkovo vyhlásenie je prvým oficiálnym uznaním cirkvi o prípadoch násilia kňazov voči mníškam Podľa pápeža sa cirkev snaží nájsť riešenie problému, ale podľa jeho slov sa násilie naďalej opakuje.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.