Ekonomická univerzita: digitálny systém učenia a prednášania v súčasnosti – stav a perspektíva

BRATISLAVA – Katedra ekonomickej  teórie Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity predstavila v rámci seminára výsledky výskumu medzinárodného tímu na tému digitálne technológie v prednášaní a učení.

Seminár otvorila Anetta Čaplánová, ktorá opísala význam diskusie na danú tému. Profesor Ibhrahim Sikeci z Veľkej Británie hovoril o tom ako sa digitálne procesy odrazili v jeho výučbe. Attila Fabián z Maďarska predniesol svoju predstavu o inováciách vo výuke v Maďarsku.

Ľubomír Darmo  predstavil výsledky vlastného empirického výskumu. Jeho predmetom bolo ako sa učilo v období COVID- 19.. Efektívne metodológie výučby predstavila Mariá Ruiz Ortiz.

Najlepšie technológie pre digitálnu výučbe prezentoval Theomas Photiades z Cypru. O participácii študentov v on-line prostredí hovoril Lilit Baghadarasyan.  Martina Raštincová z Mendelovej univerzity v Brne hovorila o technologickom strese v čase COVID 19. Ibrahin Turkhatir z Turecka predniesol referát na tému adaptácia výučby počas COVID – 19 v tureckých vysokých školách. Na neho nadviazala  Danielle Gargula z Talianska. Hovorila ako COVID – 19 ovplyvnil študentov a vysokú školu v čas pandémie.

Posledné dva referáty Marty Pachockej z Varšavy a Ülkü Szegi Sözen z Turecka sa venovali rôznym aspektom výučby v čase pandémie.

Fotografie: www.financnenoviny.com