Rusko klesne v rebríčku svetových ekonomík

WASHINGTON – Medzinárodný menový fond (MMF) predpovedá, že do roku 2024 Indonézia vytlačí Rusko zo šiestich najväčších ekonomík sveta podľa parity kúpnej sily (PPP). Podľa odborníkov sa v dôsledku sankcií zmenší dovoz Ruska viac ako export.

Podľa prognózy na konci roka 2022 podiel ruského HDP na globálnom HDP (ukazovatele sú počítané v PPP, umožňuje porovnávať HDP rôznych krajín očistený o výmenné kurzy) klesne na 2,72 % oproti 3,07 % na konci roka 2021 av roku 2024 – až 2,52%. Podiel Indonézie na globálnom HDP sa v tom istom roku zvýši na 2,61 %.

Uvádza sa tiež, že na konci roku 2021 Rusko stále zaujímalo pozíciu šiestej najväčšej ekonomiky sveta, po Číne, USA, Indii, Japonsku a Nemecku. Podľa fondu súčasné projekcie MMF, ktoré zohľadňujú pokles reálneho HDP Ruska v rokoch 2022-2023 celkovo o 10,6 %, znamenajú, že Indonézia stúpne na šiestu pozíciu.

Publikácia uvádza, že v roku 2019, pred pandémiou COVID-19, MMF už predpovedal, že Indonézia predbehne Rusko z hľadiska HDP v parite kúpnej sily. Sebavedomejší než očakávaný prechod pandémie ruskou ekonomikou (v roku 2020 sa jej HDP znížil len o 2,7 % a v roku 2021 vzrástol o 4,7 %) však túto prognózu vyrovnal. Teraz je to opäť aktuálne v súvislosti s krízou sankcií.

MMF tiež očakáva, že ruská ekonomika sa v základnom scenári zníži o 8,5 % v roku 2022 a o ďalších 2,3 % v roku 2023. Ropné a plynové embargo a tvrdé finančné sankcie “budú mať vážny dopad na ruskú ekonomiku,” uviedol fond vo svojej prognóze.