Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave oslavuje okrúhle 70. narodeniny

BRATISLAVA – V školskom roku 1953 / 1954 sa začalo vyučovanie na  Všeobecno-ekonomickej fakulte Vysokej školy ekonomickej.

V súčasnosti nesie meno Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity.

poskytuje vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia: bakalárske, inžinierske a doktorandské. Fakulta okrem iného ponúka bakalársky a magisterský študijný program v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem toho poskytuje možnosť získať súčasne titul Ing. a MSc. z renomovanej anglickej univerzity Nottingham Trent University v študijnom programe Financie a dane a talianskej University of Pavia v študijnom programe Financie a dane a Finančné trhy a investovanie.

Fakultu vedie Erika Pastoráková.

Na titulnej fotografii: Budova Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity. Na ilustračnej fotografii rektor Ekonomickej univerzity Ferdinand Daňo a Erika Pastoránová. Prameň: www.euba.sk.