KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti výroby cementu a betónu

BRATISLAVA – Tretie strany môžu predložiť svoje pripomienky, námietky a informácie. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 25.

Read more