KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu podnikateľov v oblasti prenájmu nákladných železničných vozňov a železničných rušňov

BRATISLAVA / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa schválil koncentráciu v získaní spoločnej nepriamej kontroly Merchant House Holding AG (Lichtenštajnské

Read more

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti cestnej nákladnej dopravy

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie spočívajúcej v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa CS CARGO

Read more

KARTELY: PMÚ začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejnej súťaži súvisiacej s dodaním fotovoltických zariadení

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ)  začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, uzatvorenej medzi podnikateľmi

Read more

KONCENTRÁCIE: PMÚ začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti výroby cementu a betónu

BRATISLAVA – Tretie strany môžu predložiť svoje pripomienky, námietky a informácie. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „PMÚ“) dňa 25.

Read more