KARTELY: PMÚ začal správne konanie vo veci možnej kartelovej dohody vo verejnej súťaži súvisiacej s dodaním fotovoltických zariadení

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ)  začal z vlastného podnetu správne konanie vo veci možnej dohody obmedzujúcej súťaž, uzatvorenej medzi podnikateľmi

Read more