KARTELY: Protimonopolný úrad SR neohlásene urobil inšpekcie u podnikateľov vo fotovoltaike

BRATISLAVA – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) 6. 2. 2024 vykonal  neohlásené inšpekcie u podnikateľov pôsobiacich v sektore fotovoltaiky (FVE).

Inšpekcie boli vykonané na základe dôvodného podozrenia, že medzi podnikateľmi mohlo dôjsť k uzavretiu dohody obmedzujúcej súťaž, a to v súvislosti s účasťou a predkladaním ponúk vo verejnej súťaži na dodávku priemyselnej FVE pre vlastnú spotrebu.

V prípade preukázania takejto dohody hrozí podnikateľom pokuta až do výšky 10 % z obratu za predchádzajúce uzavreté účtovné obdobie, keďže horizontálna dohoda medzi priamymi konkurentmi patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidiel hospodárskej súťaže a považuje sa za ťažký kartel.

Skutočnosť, že PMÚ uskutočnil inšpekcie neznamená, že podnikatelia porušili súťažné pravidlá, ani neprejudikuje závery prešetrovania.

PMÚ v tejto fáze neposkytuje bližšie informácie o prešetrovaní.