Hotely: domáci hostia sa vrátili pred pandémiu

BRATISLAVA – Návštevnosť hotelov a penziónov ďalej stúpala, v dvoch krajoch počet domácich hostí dobehol čísla spred pandémie. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Hotely a penzióny navštívilo v marci takmer 300-tisíc hostí. Bolo ich deväťkrát viac ako pred rokom, stále však o tretinu menej ako v poslednom marci pred pandémiou (v r. 2019). Počet domácich hostí v Žilinskom a Prešovskom kraji sa už priblížil vysokým počtom z marca 2019.

Služby ubytovania v rámci cestovného ruchu využilo v marci 299-tisíc hostí, návštevnosť sa zvýšila v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o pätinu. V medziročnom porovnaní mali hotely, penzióny a iné ubytovacie zariadenia 8,8-násobný nárast počtu návštevníkov, čo je však len dôsledok dobiehania úplného lockdownu začiatkom roka 2021.

 

 

Hostia strávili v ubytovacích zariadeniach 810-tisíc nocí, priemerná doba pobytu v marci bola 2,7 noci. V rovnakom období pred pandémiou (marec 2019) počet návštevníkov hotelov, penziónov a ďalších zariadení cestovného ruchu dosiahol 434-tisíc hostí.

Aj marcovú návštevnosť potiahli priaznivé podmienky v zimných strediskách cestovného ruchu a pokračujúce lyžovačky a pobyty na horách. Najnavštevovanejšie boli Žilinský a Prešovský kraj, v ktorých sa ubytovala takmer polovica hostí (141-tisíc). Tieto dva kraje súčasne dokázali pritiahnuť už takmer rovnaký počet domácich návštevníkov ako v predpandemickom marci 2019, aktuálne ich bolo len o necelých 8 % menej.

Na treťom mieste v celkovej návštevnosti bol Bratislavský kraj, nasledoval Banskobystrický kraj. Najviac hostí navštívilo podobne ako vo februári okresy typické pre zimný cestovný ruch a okresy hlavného mesta Bratislavy – Poprad, Liptovský Mikuláš, Bratislava I, Žilina, Ružomberok, Bratislava II a Brezno.

Súčasne tretinu celkovej návštevnosti tvorili cudzinci, v marci ich bolo 87-tisíc. Ich cieľom boli najčastejšie Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. V Bratislavskom kraji cudzinci tvorili opäť viac ako polovicu návštevníkov, vyšší podiel mali aj v návštevnosti Košického kraja (36 %). V predpandemickom marci 2019 navštívilo Slovensko viac ako 155-tisíc cudzincov.

V súhrne za prvý štvrťrok roku 2022 sa ubytovalo v zariadeniach cestovného ruchu 736-tisíc návštevníkov. V porovnaní s rovnakým obdobím pred pandémiou (s marcom r. 2019) bol ich počet stále o 40 % nižší. Počet cudzincov prekročil polovičné hodnoty z roka 2019. Súčasne hostia v ubytovacích zariadeniach strávili spolu 2 milióny nocí, v roku 2019 to bolo až takmer 3,5 milióna nocí.

Štvrťročné dáta: Vývoj kapacít ubytovacích zariadení

V prvom štvrťroku poskytovalo ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4 224 ubytovacích zariadení. Návštevníkom bolo k dispozícii 67-tisíc izieb a 177-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo v prvom štvrťroku 19,7 %, využitie izieb 23,4 %. Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 50-tisíc, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 113-tisíc stálych lôžok.

Ubytovacie zariadenia dosiahli v prvom štvrťroku 2022 tržby (bez DPH) v hodnote 67 milióna eur, ide o 7-násobný nárast v porovnaní s 1. štvrťrokom 2021. Prevažnú časť tržieb vygenerovali domáci návštevníci (68,2 %), zahraniční návštevníci vytvorili menej ako tretinu na celkových tržbách za prvý štvrťrok. Najvyššie tržby boli dosiahnuté v Žilinskom a Prešovskom kraji, spolu tieto dva kraje vykázali viac ako polovicu celkových tržieb v SR.

Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.