Európska únia zaostáva v oblasti inovácií

Inovačná výkonnosť v EÚ sa naďalej zvyšuje, ale na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy treba vyvinúť ďalšie úsilie. Vyplýva to z európskeho prehľadu výsledkov inovácie na rok 2018, ktorý uverejnila Komisia Európskej únie.

Komisia každý rok uverejňuje porovnávacie posúdenie inovačnej výkonnosti členských štátov a porovnanie s medzinárodnými konkurentmi. Tieto údaje pomáhajú členským štátom a EÚ ako celku posúdiť, na ktoré oblasti sa treba zamerať.

Komisárka pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Elżbieta Bieńkowska k tomu povedala: „Z prehľadu výsledkov na rok 2018 vyplýva, že Európa má veľa talentovaných ľudí s podnikateľským duchom, ale na to, aby sa táto excelentnosť pretavila na úspech, sa musíme snažiť ešte viac. Európska únia, členské štáty, regióny a priemyselné odvetvia, ako aj naše početné malé a stredné podniky musia spolupracovať s cieľom zvýšiť efektívnosť prideľovania zdrojov nášho hospodárstva, zlepšiť fungovanie vnútorného trhu a pomôcť zabezpečiť, aby Európa zostala na čele medzinárodnej inovácie.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol: „Z tohto vydania prehľadu výsledkov opäť raz vyplynulo, že Európa je silná v oblasti vedy, ale nedostatočné výkonná v oblasti inovácie. V obnovenom programe pre výskum a inováciu sa stanovuje rad opatrení zameraných na to, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti inovácie. Naše návrhy pre Európsky horizont, budúci program EÚ pre výskum a inovácie, sa zameriavajú na urýchlenie inovácie v rámci celého hodnotového reťazca, na podporu identifikácie a rozšírenie prelomových inovácií.“

Tohtoročné vydanie európskeho prehľadu výsledkov inovácie poukazuje na pozitívny trend vo väčšine krajín EÚ – najmä na Malte, v Holandsku a Španielsku, pričom lídrom v oblasti inovácie EÚ je naďalej Švédsko. EÚ dobieha kľúčových konkurentov, ako je Kanada, Japonsko a Spojené štáty. Preklenutie tohto rozdielu v oblasti inovácie a udržanie náskoku pred Čínou si však bude vyžadovať zosúladené úsilie s cieľom prehĺbiť európsky inovačný potenciál.

Zistenia potvrdzujú nedávny Obnovený program Komisie pre výskum a inovácie, v ktorom sa vedúci predstavitelia EÚ vyzývajú, aby začali hneď teraz konať s cieľom pomôcť Európe stať sa globálnou autoritou v oblasti inovácie, pretože na to má potenciál. Lídri EÚ sa zišli na neformálnej diskusii 16. mája v Sofii a očakáva sa, že závery sformulujú na zasadnutí Európskej rady 28. – 29. júna. S cieľom prispieť ku globálnemu vedúcemu postaveniu Európy v oblasti inovácie Komisia 7. júna navrhla doteraz najambicióznejší európsky program financovania výskumu a inovácie, Európsky horizont, s navrhovaným rozpočtom 100 miliárd EUR na obdobie 2021 – 2027. Iba finančné prostriedky EÚ však nebudú postačovať. Na zachovanie a zlepšenie nášho európskeho spôsobu života je nevyhnutné zosúladené úsilie verejného a súkromného sektora.