Slovensko kleslo v Globálnom inovačnom indexe

Slovenská republika v tomto roku obsadila 36. priečku v Globálnom inovačnom indexe  Global Innovation Index (GII). V minulom roku bolo na 34. mieste. Vyplýva to z totročnej správy o vývoji globálneho inovečného indexu

Index tohto roku  zverejnili po jedenásty raz. Spoločne ho vypočítavajú Cornell University, INSEAD a Svetová organizácia  duševného vlastníctva (WIPO, agentúry Organizácie Spojených národov).
GII sa zameriava na zachytenie viacrozmerných aspektov inovácií a poskytuje nástroje, ktoré môžu pomôcť pri prispôsobovaní politiky s cieľom podporiť dlhodobý rast produkcie, zlepšenie produktivity a rastu zamestnanosti. Index pomáha vytvárať prostredie, v ktorom sú priebežne vyhodnocované inovačné faktory. To poskytuje kľúčový nástroj a bohatú databázu podrobných nástrojov pre ekonomiky, ktoré v roku 2018 zahŕňa 126 ekonomík, čo predstavuje 90,8% svetovej populácie a 96,3% celosvetového HDP.
Jadrom správy o GII sú schopnosti a výsledky inovácie. V posledných desiatich rokoch sa GII stala vedúcou referenciou v oblasti inovácií. Pochopenie v kontexte ľudského rozvoja. Uznáva kľúčovú úlohu inovácií ako hnacej sily hospodárskeho rastu a prosperity, a potrebu širokej horizontálnej vízie inovácií použiteľných v rozvinutých aj v rozvíjajúcich sa ekonomikách, GII obsahuje indikátory, ktoré prekračujú tradičné opatrenia v oblasti inovácií, ako je úroveň výskumu a rozvoj.