ŠÚ SR: zahraničný obchod za prvých päť mesiacov

BRATISLAVA – V máji sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil vývoz tovaru o 51,1 % na 6 978 mil. eur a dovoz sa zvýšil o 56,3 % na 6 820,5 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne  157,6 mil. eur (o 94,8 mil. eur nižšie ako v máji minulého roku). Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Saldo zahraničného obchodu za január až máj 2021 bolo aktívne v objeme 1 750,7 mil. eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (1 381,4 mil. eur), Francúzskom (1 236 mil. eur), Poľskom (1 158,5 mil. eur), Maďarskom (1 064,7 mil. eur), Rakúskom (992,6 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (919,3 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (867,6 mil. eur), Českom (724,4 mil. eur), Talianskom (564,9 mil. eur) a Španielskom (373 mil. eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (1 846,9 mil. eur), Vietnamom (1 585,2 mil. eur), Ruskou federáciou (1 374,8 mil. eur), Čínou (1 223,7 mil. eur), Malajziou (311,5 mil. eur) a Taiwanom (148,5 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa za január až máj 2021 vyviezol tovar v hodnote 36 530,6 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa zvýšil celkový vývoz o 32,5 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 3 849,6 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 802,2 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 490,3 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 269,4 mil. eur mil. eur, motorových vozidiel na nákladnú dopravu o 212,6 mil. eur a telefónnych súprav o 169,8 mil. eur. Najviac klesol vývoz elektrickej energie o 37,2 mil. eur a nákladných vagónov na železničnú alebo električkovú dopravu, bez vlastného pohonu o 28,4 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 37,1 %, Česka o 28,7 %, Poľska o 33,5 %, Francúzska o 46,7 %, Maďarska o 22,2 %, Rakúska o 13,7 %, Talianska o 40,9 %, Spojeného kráľovstva o 10,5 %, Spojených štátov amerických o 73,8 %, Číny o 160,1 %, Španielska o 38,2 % a Rumunska o 32,4 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín OECD aj do krajín EÚ zhodne o 31,2 %, pričom vývoz do krajín OECD tvoril z celkového vývozu SR 87,4 % a do krajín EÚ 79,3 %.

Do Slovenskej republiky sa za január až máj 2021 doviezol tovar v hodnote 34 779,9 mil. eur pri medziročnom raste o 24,6 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 435,5 mil. eur, drôtov a káblov o 343,6 mil. eur, elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 314 mil. eur, ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 240,3 mil. eur, železných rúd a koncentrátov, vrátane pražených pyritov o 186,7 mil. eur a elektrických motorov a generátorov o 185,6 mil. eur. Významnejšie klesol dovoz strojov a zariadení na výrobu vlákniny alebo na výrobu alebo konečnú úpravu papiera alebo lepenky o 54,8 mil. eur a elektrickej energie o 52,1 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 58,4 %, Česka o 14,6 %, Číny o 18,9 %, Kórejskej republiky o 19,5 %, Ruskej federácie o 24,1 %, Poľska o 14 %, Vietnamu o 14,9 % a Francúzska o 25,1 %. Poklesol dovoz z Maďarska o 16,5 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2020 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 26,9 % (tvoril 66 % z celkového dovozu) a z krajín OECD vzrástol o 23,4 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,4 %).