Maximálny vymeriavaci základ zrušili v roku 2016, dnes presadzujú zrušenie tí, čo ho odmietali, dá sa to označiť za schizofréniu ich hospodárskej politiky

BRATISLAVA – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vedené Milanom Krajniakom z politickej strany Sme-rodina ruši maximálny vymeriavací základ. Nie je to prvý raz.

V roku 2016 ho zrušila vláda politických strán Smer- Sociálna demokracia, Most – Híd a Slovenská národná strana a Sieť. To s čím niekdajšia opozícia nesúhlasila, dnes po piatich rokoch presadzuje. Tá sa to označiť za schizofréniu ich hospodárskej politiky ich vlastnej strany.

Maximálny vymeriavací základ platný od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 pre všetky fondy sociálneho poistenia – nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, poistenie v nezamestnanosti, garančné poistenie, rezervný fond solidarity (s výnimkou úrazového poistenia) je v sume 7 644,00 eur. Ak sa zruší zvýšia sa dovody.

Milan Krajniak hrá a spieva so skupinou Potkany pieseň Nová väčšina.

Novela zákona o sociálnom poistení zvýšila maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, a to z päťnásobku na sedemnásobok priemernej mzdy. Novela zákona o zdravotnom poistení zase zrušila maximálny vymeriavací základ na zdravotné odvody. “Považujeme tieto novely za protiústavné. Ústava hovorí, že vláda nemôže zvyšovať daňové a odvodové zaťaženie bez racionálneho zdôvodnenia. Tieto dve novely však neboli vyargumentované buď vôbec (sociálne poistenie), alebo boli zdôvodnené iracionálne (zdravotné poistenie),” povedala na tlačovej konferencii 29. júla 2017  podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

Jana Kiśšová odišla pred voľbami v roku 2019 zo strany SaS do Demokratickej strany. Dnes je poradkyňou ministra hospodárstva Richarda Sulíka.

Jiří Schelinger a skupina Františka Ringo Čecha. Jsem prý blázen jen.

Jana Kiššová vtedy podľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky poukázala na ústavu, podľa ktorej vláda nemôže zvyšovať daňové a odvodové zaťaženie bez väzby na to, aby nedošlo k adekvátnej kompenzácii. “Občania majú právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa. Tým, že sa vybraným občanom zvýšili výdavky na sociálne poistenie, ale nezvýšili sa im primerane aj očakávané úžitky zo Sociálnej poisťovne, dochádza k diskriminácii. Obdobne to platí aj pre zdravotné poistenie, kde tiež nedochádza k adekvátnej kompenzácii,” vysvetlila Kiššová.

Ministerstvo zdravotníctva vtedajšej opozícii oponovalo, tvrdí, že právna norma o zdravotnom poistení je v súlade s ústavou. “Rešpektujeme však právo na názor,” reagovala vtedajšia aj súčasná hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová. Zrušenie maximálneho vymeriavacieho základu podľa nej znamená väčšiu solidaritu všetkých osôb v systéme verejného zdravotného poistenia. “Odvodový systém je solidárny systém, a preto aj tento systém je postavený na princípe solidarity,” dodala.

Ilustračné fotografie: www.pixabay.com

I