Škody v energetike sú skoro ako v II. svetovej vojne

PARÍŽ – Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa pandémia koronavírusov stala v čase mieru bezprecedentným makroekonomickým šokom. Spotreba energie v 1. štvrťroku 2020 už klesla o 3,8%, uviedla agentúra.

Sporeba energií sa znížilauž  v marci a bola spôsobená opatreniami na kontrolu infekcie zavedenými národnými vládami, predovšetkým v Číne, Európe a Severnej Amerike.

Prognóza agentúry na rok 2020 ako celok je ešte pesimistickejšia. Bez strát nebude možné zotaviť sa z recesie v dôsledku karantény – svetový dopyt po energii sa zníži o 6%. “Toto je najväčší [pokles] v 70 rokoch v percentuálnom vyjadrení a bezprecedentný v absolútnych číslach,” uviedla správa IEA. „Dopady modelu COVID-19 na globálny dopyt po energii budú sedemkrát horšie ako finančná kríza v roku 2008.“ Svetový energetický sektor utrpel väčšie škody iba počas Druhej svetovej vojny.

Medzinárodná energetická agentúra (angl. International Energy Agency, IEA) je vládna organizácia. Založila ju OECD roku 1974. Združuje 29 členských krajín. Zaoberá sa prevenciou prerušenia zásob ropy a informáciami o ropnom trhu a ďalších energií a energetických zdrojov. Nezaoberá sa jadrovou energetikou. Na tú je zameraná Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu.

Medzinárodná energetická agentúra (International Energy Agency, IEA) je vládna organizácia. Založila ju OECD roku 1974. Združuje 29 členských krajín. Zaoberá sa prevenciou prerušenia zásob ropy a informáciami o ropnom trhu a ďalších energií a energetických zdrojov. Nezaoberá sa jadrovou energetikou. Na tú je zameraná Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu.