Slovensko kleslo v rebríčku konkurencieschopnosti

ŽENEVA – Slovenská republika klesla o jednu priečku v rebríćku konkurencieschopnosti, ktorý zostavuje nadácia World Economic Forum, teda Svetové ekonomické fórum, ktoré založil Klaus Schwab.

Podľa Globálnej správy o konkurencieschopnosti 2019 je Slovensko na 42. priečke. Minulý rok bolo na 41. priečke. V rebríčku je v tohtoročnej správe 141 krajín. Slovenská republika sa udržiava na danej pozíci len vďaka hodnoteniu makroekonomickej stability na 100%.

Svetové ekonomické fórum ( World Economic Forum , WEF ) je nezisková organizácia založená v Ženeve. Organizuje každoročné zasadnutie vo švajčiarskom Davose , kde sa stretávajú špičkoví podnikatelia, svetoví politici, vybraní intelektuáli a novinári k diskusii o najnaliehavejších problémoch, ktorým svet čelí, vrátane ochrany zdravia a životného prostredia. WEF vydáva množstvo výskumných správ a zapája svojich členov do iniciatív v rôznych sektoroch. WEF tiež organizuje “Výročné zasadnutie nových šampiónov” v Číne a rad regionálnych stretnutí v priebehu celého roka.

WEF založil v roku 1971 Nemec Klaus Martin Schwab, profesor manažmentu na univerzite v Ženeve. Pôvodný názov “Európske manažérske fórum” zmenil v roku 1987 na “Svetové ekonomické fórum”, pretože chcel poskytnúť platformu pre riešenie medzinárodných konfliktov. V roku 1971 pozval Schwab do Davosu 444 vedúcich pracovníkov západoeurópskych firiem na prvý “Európske manažérske fórum”. Konalo sa pod záštitou Európskej komisiea európskych priemyselných združení. Schwab chcel do európskych firiem zaviesť prvky amerického manažmentu. Potom založil WEF a začal pozývať v januári do Davose čelné európskej manažérov na výročnej konferencie. Chcel, aby manažéri pri svojom rozhodovaní brali ohľad nielen na záujmy akcionárov a zákazníkov, ale aj na zamestnancov a komunity, v ktorých firmy pracujú, vrátane vlád