Monitor hospodárskej politiky: vie Google predvídať zvýšenie výkyvov cien na akciových trhoch?

BRATISLAVA – Vyhľadávač Google patri už viac ako desať rokov k najnavštevovanejším internetovým stránkam a disponuje tak veľkou databázou hľadaní na internete. 

Jeho potenciál analyzuje Jakub Tabaček KBMF, NHF, EUBA vo vedeckom časopise Monitor hospodárskej politiky.

Čo ľudí v danom momente zaujíma a aké informácie hľadajú sú cenným zdrojom dát pre ekonómov. Predvídanie cien akcií je všeobecne známe tým, že väčšina modelov ma nízku predikčnú
schopnosť. Podobne je to aj pri modelovaní volatility, kde väčšina fundamentálnych premenných nemá výpovednú hodnotu. Avšak, novšie štúdie nachádzajú spojitosť medzi pozornosťou investorov a volatilitou cien, teda výkyvmi cien, akcií na ktoré sa investor sústredí. Načrtol, že sa pozrie ako nám môže Google pomôcť predpovedať volatilitu akcií

Autor prišiel k nasledovnému záveru. Téma pozornosti a volatility akcií sa skúma už viac ako 20 rokov. Napriek dominancii štatistických modelov sa viacerí autori pokúsili vysvetliť pohyb
cien akcií pomocou premenných pozornosti.

Pozornosť je ťažko priamo merateľná a na jej odhad sa používajú objemy zobchodovaných akcií, a množstvo sprav v televízii a článkoch publikovaných v novinách o akciách danej firmy. Aouadi a kol. (2013) ukazujú, že pozornosť investorov silne koreluje s objemom obchodov a je významným determinantom nízkej likvidity a volatility (výkyvov cien) akciového trhu. Alternatívny spôsob ako zistiť pozornosť ľudí poskytuje Google na svojej stránke Google Trends. Google Trends nám ukazuje počet vyhľadávaní pre akékoľvek slovo alebo text počas vybraného obdobia. Výsledky z Google Trends sa dajú stiahnuť aj pre vysokofrekvenčné dáta a tým nám presnejšie povedia ako sa vyvíjal záujem o hľadané slovo v čase. Použitím takýchto časových radov je možné priamo a presne určiť pozornosť ľudí na internete.

 

Avatar

Igor Hornák

Manažér, kybernetik