Zamestnávatelia a odbory majú rôzne názory

BRATISLAVA – Zamestnávatelia združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) si myslia, že zvyšovanie miezd ohrozí podniky. Odbory majú presne opačný pohľad. Oba postoje pripomínajú obohratú gramofónovú platňu. 

“Viaceré ekonomické predpovede a prognózy jasne naznačujú zhoršenie ekonomického vývoja.
ôsledok spomalenia rastu ekonomiky spôsobuje, že firmám klesajú objednávky, ťažšie sa
dostávajú k úverom, čo ich núti utlmovať investície, ako aj pracovné miesta. Podnikateľskému
prostrediu najviac škodí, keď  vláda, alebo poslanci doň  zasahujú neustálymi nesystémovými
opatreniami, tak ako tomu bolo v ostatnom čase formou „sociálneho balíčka“. Dopady sociálneho balíčka ako sú rekreačné poukazy, rozšírenie rekreačných poukazov, príplatky, minimálna
mzda, športové poukážky, zrovnoprávnenie výmery dovolenky… nie sú zamestnávateľom
nijak kompenzované, ” napísali zamestnávatelia.

Výsledok hlasovania NR SR o zmene zákona o minimálnej mzde, na základe ktorého by už v roku 2021 minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019, považuje Konfederácia odborových zväzov SR za svoj historický úspech. Poslanci NR SR tak podľa nášho názoru schválili zákon desaťročia.

Počas uplynulých rokov návrhy KOZ SR na zvyšovanie minimálnej mzdy odzrkadľovali jednoznačný cieľ, a to pokračovať v trende zvyšovania minimálnej mzdy v súlade s európskou koncepciou boja proti fenoménu pracujúcej chudoby spôsobom, aby postupne dosiahla výšku 60% priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

AZZZ si myslí, že vzhľadom na neustále sa zvyšujúce náklady a povinnosti, ktoré zamestnávateľom každým rokom pribúdajú, máme obavy, ak to bude takto pokračovať ďalej, firmy to skutočne nemusia
ustáť. Je veľmi pravdepodobné, že spomalenie ekonomiky spolu s vysokými mzdovými nákladmi, teda  sociálny balíček, nielenže zníži objem výroby vo fabrikách, ale spôsobí  nárast nezamestnanosti. Výrazný dosah to však bude mať predovšetkým na malé a stredné podniky, ako aj firmy, ktoré nie sú v takej dobrej ekonomickej kondícii, predovšetkým v ekonomicky slabých regiónoch s vyššou nezamestnanosťou.

Budúcoročný návrh štátneho rozpočtu má najmenšiu politickú podporu, pričom najväčšie
riziko vidí AZZZ v pozmeňovacích návrhoch poslancov Národnej rady SR. „Návrh rozpočtu má zároveň vyšší plánovaný deficit, než boli pôvodné zámery vlády, ktoré mali ambíciu mať vyrovnané hospodárenie. Výdavky idú do nekontrolovateľných čísel, preto máme za posledné roky dosť sľubov o vyrovnanom rozpočte. Vláda nedokázala dostatočne reagovať rozpočtovými opatreniami, mohli byť razantnejšie, nerobila ich však z politických dôvodov, a to maximálne odmietame. Zdravé financie by mali byť prioritou, nakoľko sú dôležitým predpokladom na dobré miesto pre život,”  skonštatoval viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.

„V Programovom vyhlásení vlády sa uvádza agropotravinársky sektor ako strategické odvetvie,
avšak rozpočet jasne nehovorí, koľko prostriedkov bude určených pre tento sektor, preto ho
vnímame s rozpakmi. Požadujeme jasné zadefinovanie, že Ministerstvom financií deklarovaných 25 mil. EUR navýšenia rozpočtu za tovary a služby a 25 mil. EUR zo všeobecnej pokladničnej správy skončí ako štátna pomoc určená pre agropotravinárstvo. Potom spolu zo zelenou naftou (30 mil. EUR) sa dostaneme na potrebných 80 mil. EUR,“ povedal člen Prezídia AZZZ SR a predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho.

Zároveň dodal, že slovenské agropotravinárstvo nie je konkurencieschopné a takzvnaé sociálne balíčky spôsobujú mnohým existenčné problémy. Problém vidíme aj v dofinancovaní zdravotníctva, kde nemocniciam vznikli v súvislosti so sociálnym balíčkom výrazne náklady, bez dodatočného dofinancovania a napriek mnohým prísľubom ako vykryť tento deficit, problém ostáva stále nedoriešený.

„Zdravotníctvo je sektor, kde sa pracuje v režime 24/7 a sociálne balíčky sa v ňom premietli v plnej miere. Veríme však, že Memorandum, ktoré sme minulý týždeň s Ministerstvom zdravotníctva a Ministerstvom
financií podpísali, nám konečne vykompenzuje zákonné nároky, ktoré nemocniciam v súvislosti so sociálnym balíčkom vznikli“, povedal člen Prezídia AZZZ SR a viceprezident Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk.