SNS dlhšiu dovolenku navrhuje, AZZZ ju kritizuje

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR je znepokojená akým spôsobom sa opäť predkladajú zmeny Zákonníka práce – bez akejkoľvek diskusie so zástupcami sociálnych partnerov, ktorých sa táto téma bytostne dotýka a bez akejkoľvek reálnej analýzy dopadov. Finančné noviny informovala Miriam Špániková.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko navrhol zaviesť päť týždňov dovolenky. V dôvodovej správe v časti „ vplyvy“ sa uvádza, že novela nemá vplyv na rozpočet verejnej správy a vplyv na podnikateľské prostredie – čo nie je pravda a považujeme to za účelové zavádzanie predkladateľa s cieľom zbierať politické body. Dnes je možné dohodnúť si v kolektívnej zmluve aj vyššiu výmeru dovolenky ako je zákonom stanovená dĺžka, sme preto za ponechanie súčasného stavu, kde si formou kolektívneho vyjednávania môžu zástupcovia zamestnancov dohodnúť okrem iného aj napríklad dĺžku dovolenky. Systém odmeňovania, benefitov a iných pracovnoprávnych vzťahov zároveň považujeme za internú záležitosť každého podnikateľského subjektu, ktorý sám najlepšie vie aké sú jeho ekonomické možnosti. Uvedená novela môže spôsobiť problémy predovšetkým vo firmách, kde je nepretržitá prevádzka a kde budú musieť hľadať za zamestnanca náhradu. Dnes, kedy zamestnávatelia bojujú s akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl, môže aj táto novela spôsobiť zamestnávateľom personálny problém a zvýšenie nákladov v dôsledku nadčasov alebo prijímania novej pracovnej sily.

Ľudia na Slovensku by mohli mať od roku 2020 nárok na viac dovolenky. Poslanec koaličnej strany SNS Tibor Jančula navrhuje zvýšiť základnú výmeru dovolenky na dobu najmenej päť týždňov zo súčasných štyroch týždňov, respektíve 20 dní.

Jančula chce novelou odstrániť zavedenú kategorizáciu zamestnancov pri ich nároku na dĺžku základnej výmery dovolenky len na základe kritéria veku zamestnanca, ktorá môže byť v určitých prípadoch pre zamestnancov diskriminačná.

Preto navrhuje zvýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky pre zamestnancov, ktorí nedovŕšili 33 rokov veku.

 

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.