KONCENTRÁCIE: PMÚ schválil koncentráciu podnikateľov v oblasti prenájmu nákladných železničných vozňov a železničných rušňov

BRATISLAVA / Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa schválil koncentráciu v získaní spoločnej nepriamej kontroly Merchant House Holding AG (Lichtenštajnské

Read more

KONCENTRÁCIE: Protimonopolný úrad SR začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie podnikateľov v oblasti cestnej nákladnej dopravy

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky začal správne konanie vo veci posúdenia koncentrácie spočívajúcej v získaní nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa CS CARGO

Read more