SR má rating Fitch A s negatívnym výhľadom

BRATISLAVA – Medzinárodná agentúra FitchRatings potvrdila hodnotenie Slovenska na vysokej úrovni „A“ s negatívnym výhľadom.

Čo je to rating pozri tu.

Investori oceňujú náš dôveryhodný makroekonomický rámec, konkurencieschopný export aj stabilné priame zahraničné investície. Negatívny výhľad je spôsobený pretrvávajúcou neistotou ekonomických dopadov vojny na Ukrajine a z nej vyplývajúcej energetickej krízy či nejasnou politickou situáciou po predčasných parlamentných voľbách.

Agentúra FitchRatings pozitívne hodnotí reformu dôchodkového systému, ktorá pomôže znížiť dlhodobé tlaky súvisiace so starnutím obyvateľstva. Analytici rovnako očakávajú, že v strednodobom horizonte súkromná spotreba opäť nadobudne dynamiku, pričom jej pomôže stabilný trh práce a nižšia inflácia. To by podľa agentúry, spolu s predpokladaným oživením zahraničného dopytu, malo pomôcť zvýšiť ekonomický rast nad 2 %.

Som rád, že nezávislá ratingová agentúra vysoko pozitívne hodnotí bonitu Slovenska a kvalitu spravovania našich verejných financií,“ skonštatoval štátny tajomník Ministerstva financií SR Marcel Klimek. „Je to značka kvality, ocenenie práce ministerstva financií, a tiež certifikovaná expertná odpoveď na niektoré hlasy vo verejnej diskusii, ktoré stav verejných financií spochybňujú. O to viac, že ide o vysvedčenie, ktoré dostávame v mimoriadne náročných časoch vojny na Ukrajine a v nerovnom boji s jej dopadmi v podobe energetickej krízy a dvojcifernej inflácie,“ dodal.

Výhľad by sa podľa agentúry Fitch mohol zmeniť z negatívneho na stabilný, ak by sa slovenskej ekonomike podarilo znížiť závislosti od ruského plynu a diverzifikovať energetické zdroje.