ABECEDA FINANCIÍ – Čo je to rating

Úverový rating je hodnotenie úverového rizika potenciálneho dlžníka (jednotlivca, podniku, spoločnosti alebo vlády), predpovedanie jeho schopnosti splatiť dlh a implicitná predpoveď pravdepodobnosti zlyhania dlžníka. rating predstavuje hodnotenie ratingovej agentúry o kvalitatívnych a kvantitatívnych informáciách o potenciálnom dlžníkovi vrátane informácií poskytnutých potenciálnym dlžníkom a iných neverejných informácií získaných analytikmi ratingovej agentúry.

Kreditné výkazníctvo (alebo úverové skóre) – je podmnožinou úverového ratingu – ide o číselné hodnotenie úverovej bonity jednotlivca, ktoré vykonáva úverová kancelária alebo agentúra na podávanie správ o spotrebiteľských úveroch.