ABECEDA FINANCIÍ – Carry trade

Carry trade je  obchodná stratégia , ktorá zahŕňa požičiavanie si za nízku úrokovú sadzbu a investovanie do aktíva , ktoré poskytuje vyššiu mieru návratnosti

Prenosový obchod je zvyčajne založený na pôžičke v mene s nízkou úrokovou sadzbou a premene požičanej sumy na inú menu. Vo všeobecnosti by sa výnosy uložili v druhej mene, ak ponúka vyššiu úrokovú sadzbu. Výnosy by sa mohli použiť aj do aktív, ako sú akcie, komodity, dlhopisy alebo nehnuteľnosti, ktoré sú denominované v druhej mene.

Menové riziko v carry trade sa len zriedka hedguje, pretože hedging by buď spôsobil dodatočné náklady, alebo by negoval kladný úrokový diferenciál, ak by sa použili menové forwardy – alebo kontrakty, ktoré zablokujú  výmenný kurz  na čas v budúcnosti.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.