ABECEDA FINANCIÍ – Medzinárodná finančná korporácia (IFC)

WASHINGTON – Medzinárodná finančná korporácia, anglicky International Finance Corporation – IFC, ako jedna z inštitúcii Skupiny Svetovej banky vznikla v roku 1956.

Jej cieľom je napomáhať súkromnému sektoru hlavne v rozvojových krajinách, rozvíjať miestne kapitálové trhy prílevom medzinárodného kapitálu, poskytovať poradenskú činnosť vládam pri reštrukturalizácii a privatizácii štátnych podnikov a zaškoliť odborníkov pre ekonomickú činnosť.

Potrebný kapitál IFC získava emisiou obligácii v členských krajinách. IFC poskytuje pôžičky na rozvojové projekty na obdobie 3 až 12 rokov s odkladom spratnosti do troch rokov, a to bez záruk príslušnej vlády.

Riadiace orgány IFC sú totožné s orgánmi Svetovej banky, ale IFC má aj nezávislý poradný bankový výbor, v ktorom sú zástupcovia ôsmich svetových bánk a obchodnú poradenskú radu, ktorú tvoria zástupcovia 39 významných svetových spoločností.

IFC má 182 členov.