ABECEDA FINANCIÍ – rizikový, venture kapitál

Rizikový kapitál, alebo venture capital, je pojem pochádzajúci z anglického jazyka, kde venture znamená riskantný, lebo dobrodružný.

Ide o paniaze,  kapitál investorov určený na financovanie nových, rastúcich alebo o miesto na trhu bojujúcich podnikov a firiem (start-upov), a preto spojený s vysokou alebo relatívne vysokou mierou rizika; dlhodobé investície investované do rizikových cenných papierov alebo podnikov v očakávaní vysokých výnosov. Na rozdiel od klasických investícií, predpokladajúcich návratnosť investície,  je model financovania rizikového kapitálu založený na vysoko pravdepodobnej strate investície v každom konkrétnom podniku, pričom ziskovosť sa dosahuje prostredníctvom vysokých výnosov z najúspešnejších investícií. Rizikový kapitál sa zvyčajne spája s inovatívnymi spoločnosťami

Rizikový kapitál je kapitál používaný na priame súkromné kapitálové investície, ktorý zvyčajne poskytujú externí investori na financovanie nových, rastúcich spoločností alebo spoločností na pokraji bankrotu. Investície rizikového kapitálu sú zvyčajne rizikové investície s nadpriemernými výnosmi. Sú tiež nástrojom na získanie vlastníckeho podielu v spoločnosti. Rizikový kapitalista je osoba, ktorá takéto investície realizuje. Fond rizikového kapitálu je investičný nástroj s vytvorením spoločného fondu (zvyčajne partnerstvo), na investovanie finančného kapitálu, najmä investorov tretích strán do spoločnosti, ktorá je príliš riziková pre bežné kapitálové trhy a bankové úvery.