Tržby hotelov a penziónov sa vlani zdvojnásobili v porovnaní s pandemickým rokom 2021

BRATISLAVA : Tržby ubytovateľov prekročili 430 miliónov eur, cudzinci z toho vytvorili tretinu.

V rokoch pred pandémiou (v r. 2019) tržby od zahraničných návštevníkov tvorili viac ako 44 % ročných tržieb.  Najdynamickejší rast tržieb zaznamenal Bratislavský kraj. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Ubytovacie zariadenia v SR dosiahli počas roka 2022 tržby v hodnote takmer 434 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), medziročne vzrástli takmer dvojnásobne. Hotely a penzióny v SR poskytli vlani ubytovanie viac ako 4,8 milióna turistom. Vysoký medziročný nárast však ovplyvnila veľmi nízka porovnávacia základňa, nakoľko pokračujúca pandémia a prijaté opatrenia negatívne ovplyvnili cestovný ruch v roku  2021 a ubytovacie zariadenia zaznamenali rekordné prepady všetkých ukazovateľov. Celkové porovnanie výšky tržieb v roku 2022 s predošlými obdobiami je možné len obmedzene, do konca roka 2020 sa tržby vykazovali vrátane DPH.

Spomedzi krajov dosiahli v roku 2022 najvyššie tržby ubytovacie zariadenia v turisticky najvýznamnejších krajoch, a to v Žilinskom kraji (96 mil. eur), Prešovskom kraji (91 mil. eur) a Bratislavskom kraji (90 mil. eur). Najvyšší, viac ako 2,5-násobný rast vykázali ubytovacie zariadenia v Bratislavskom kraji.

Tržby od zahraničných návštevníkov v roku 2022 tvorili v SR takmer 36 % podiel na celkových tržbách ubytovateľov, kým v roku 2019 (pred pandémiou) to bolo viac ako 44 %. V súhrne cudzinci priniesli vlani tržby na úrovni 155 mil. eur a domáci návštevníci v objeme 279 mil. eur. Najvyššie tržby cudzincov zaznamenal Bratislavský kraj (58 mil. eur), Žilinský (27 mil. eur) a Prešovský kraj (24 mil. eur).

Počas 4. štvrťroka ubytovacie zariadenia dosiahli tržby (bez DPH) 105 miliónov eur, išlo o 2,3-násobný medziročný nárast. Prevažnú časť tržieb vygenerovali domáci návštevníci (63 %). Najvyššie tržby dosiahli ubytovacie zariadenia v Žilinskom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, spolu tieto tri kraje tvorili 63 % celkových tržieb ubytovateľov v SR. Bratislavský kraj sa podieľal na celkových tržbách zahraničných návštevníkov vyše 44 % a bol opäť jediným krajom, kde tržby od zahraničných návštevníkov prevyšovali tržby od domácich hostí, a to takmer o dvojnásobok.

Vývoj kapacít ubytovacích zariadení vo 4. štvrťroku a v roku  2022

Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo vo 4. štvrťroku celkovo 4 203 ubytovacích zariadení, čo predstavovalo pokles o 312 ubytovacích zariadení v porovnaní s tretím štvrťrokom tohto roka. Návštevníkom bolo k dispozícii 66-tisíc izieb a 179-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok predstavovalo vo štvrtom štvrťroku 23,9 %, využitie izieb 29,8 %. Počty a kapacity ubytovacích zariadení sú uvedené za všetky ubytovacie zariadenia ktoré boli otvorené, teda boli k dispozícii aspoň jeden deň v sledovanom období.

Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 55-tisíc, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 125-tisíc.

V súhrne za rok 2022 poskytoval ubytovacie služby na Slovensku celkovo 4 829 ubytovacích zariadení (nárast o 162 ubytovacích zariadení v porovnaní s rokom 2021). Návštevníkom bolo k dispozícii 77-tisíc izieb a 222-tisíc lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo vlani úroveň 27,1 %, využitie izieb 31,7 %. Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 56-tisíc, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 128-tisíc.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.