Nové správy ohľadom čínskej ekonomiky a príležitostí pre spoluprácu medzi Čínskou ľudovou republikou a Slovenskou republikou vychádzajúc zo záverov z Dvoch zasadnutí

Nedávno sa uskutočnilo druhé zasadnutie 14. Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov a druhé zasadnutie 14. národného výboru Čínskeho ľudového politického poradného

Read more