Ekonomický rast bude jeden z najvyšších EÚ

Slovenská ekonomika v tomto roku porastie o 4,1 %. V roku 2019 potom jej rast ďalej zrýchli na 4,5 % vďaka exportu automobilového sektora, aby ďalší rok zvoľnil na 3,9 %.

Spotrebu domácností, ktorá bola ťahúňom v uplynulom období, podľa prognózy vystrieda oživený export, ale najmä investície. Export zrýchľuje vďaka automobilovému priemyslu, kde sa prejavuje nábeh novej produkcie vo Volkswageneю Prudkému nárastu investícií výrazne napomáha investícia v Jaguar Land Rover ako aj akcelerácia verejných investícií, najmä samospráv,“ konštatuje Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR.

Národná banka Slovenska si myslí, že  tomto roku ekonomika stúpne o 4%. rast ekonomiky by mal akcelerovať na 4,5 % v roku 2019. Priaznivý vývoj produkcie a exportu by mal podporiť aj domácu časť ekonomiky a mal by sa zvyšovať príspevok domáceho dopytu (najmä súkromnej spotreby) k celkovému hospodárskemu rastu. Po nábehu novej produkcie by sa rast ekonomiky mal vrátiť na úroveň 4,0 %.

Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied predpokladá najvyššie hodnoty rastu. Tento rok by podľa jeho názoru prezentovaného  publikácii autorov Daniela Dujavu, Karola Franka, Martina Hudcovského, Veroniky Hvozdíkovej, Tomáša Jecka, Martina Lábaja a Karola Morvaya Hospodársky vývoj Slovenska  roku 2017 a výhľad do roku 2019 malo národné hospodárstvo stúpnuť o 4,1% a v budúcom o 4,3%. Toľko slovenské inštitúcie.

Pozrime sa na to, čo predpokladajú medzinárodné inštitúcie. Európska komisia prikláňa k tomu, že   v tomto roku bude rast ekonomiky na úrovni 4, 0%.  V budúcom roku predpokladá 4,2%. Medzinárodný menový fond predpokladá tie isté hodnoty.

Medzi riziká slovenskej ekonomiky patrí nedostatok pracovnej sily. Na rast ekonomiky môže mať vplyv množstva úverov, ktoré majú vplyv na domácu spotrebu. Obyvatelia Slovenska majú najväčšie množstvo úverov spomedzi krajín Európskej únie.

Ďalším rizikom, ktorý môže spomaliť ekonomický rast je množstvo dostupnej pracovnej sily. Môže sa stať, že podniky nenájdu zamestnancov doma, ale ani  zahraničí. Vtedy sa rast ekonomiky spomalí. Ak bude dostatočný počet zamestnancov na trhu, naopak rast ekonomiky sa môže zvýšiť.

Existujú aj geopolitické riziká, na ktoré nemá Slovensko žiaden vplyv. Riziko pomalšieho rastu ekonomiky predstavuje najmä prehlbovanie protekcionizmu, teda bariér vo svetovom obchode.