Karol Morvay: Hospodársky vývoj SR v roku 2022. Zaostrené na ekonomiku v zovretí hrozieb

BRATISLAVA – Karol Morvay pôsobiaci na Ekonomickom ústava SAV spolu s kolektívom autorov zverejnil monografiu Hospodársky vývoj Slovenska v roku

Read more