Aktualita Štatistického úradu SR: Revízia údajov o výdavkoch domácností SR z rodinných účtov

BRATISLAVA – Štatistický úrad SR informuje, že dodatočne upravil zverejnené údaje zo zisťovania štatistika rodinných účtov o výdavkoch domácností v rôznych štruktúrach.

Revízia sa dotkla kompletných údajov za roky 2021 a 2022. Zmeny boli zapracované:

Štatistické informácie boli upravené po dodatočnom zistení chybných hodnôt počas vykonanej revízie údajov.

V rámci uvedenej zmeny boli opravené ročné údaje za roky 2021 a 2022 v dátových kockách:

 • Peňažné výdavky súkromných domácností podľa účelu použitia v členení podľa ekonomického postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní – ročné údaje [ps2005rs]
 • Peňažné výdavky súkromných domácností podľa účelu použitia v členení podľa počtu nezaopatrených detí – ročné údaje [ps2007rs]
 • Spotrebné výdavky súkromných domácností v členení na tovary alebo služby podľa ekonomického postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní – ročné údaje [ps2009rs]
 • Spotrebné výdavky súkromných domácností v členení na tovary alebo služby podľa počtu nezaopatrených detí – ročné údaje [ps2011rs]
 • Základná štruktúra čistých peňažných výdavkov súkromných domácností podľa účelu použitia v členení podľa počtu nezaopatrených detí – ročné údaje [ps2015rs]
 • Základná štruktúra spotrebných výdavkov súkromných domácností podľa účelu použitia v členení podľa ekonomického postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní – ročné údaje [ps2021rs]
 • Základná štruktúra spotrebných výdavkov súkromných domácností podľa účelu použitia v členení podľa počtu nezaopatrených detí – ročné údaje [ps2023rs]
 • Zloženie domácností v členení podľa ekonomického postavenia prednostu domácnosti v zamestnaní – ročné údaje [ps2025rs]
 • Zloženie domácností v členení podľa počtu nezaopatrených detí – ročné údaje [ps2027rs]

V súlade s revíziou boli pripravené a zverejnené dve dátové kocky zaradené v kapitole 6. 4 – Indikátory aktívneho starnutia populácie:

 • Čisté peňažné príjmy a výdavky domácností podľa veku prednostu [as1003rs]
 • Výdavky na jedného člena domácnosti za rok na vybrané tovary a služby podľa veku prednostu [as1004rs