Prepad tržieb v maloobchode sa vo februári 2021 síce zmiernil, stále však patril k historicky najväčším

BRATISLAVA – Počas druhého mesiaca v roku 2021 naďalej pretrvával výrazný medziročný pokles tržieb maloobchodu ovplyvnený poklesmi najmä v hypermarketoch a v špecializovaných predajniach. Rástli len nákupy cez internet a zásielkové služby. Informuje o tom Štatistický úrad SR.

Pokles tržieb v maloobchode sa vo februári oproti januárovým hodnotám spomalil len mierne, medziročne boli tržby nižšie o 14,7 % a už druhý mesiac po sebe si tak pripisujú historické miery prepadu. Pod úrovňou februára predchádzajúceho roka boli tržby celkovo v ôsmich z deviatich sledovaných činností maloobchodu. Maloobchodníkov naďalej ovplyvňovali opatrenia proti pandémii, väčšina obchodov mala uzavreté prevádzky a k celkovému poklesu mohol prispieť aj nižší počet kalendárnych dní vo februári tohto roka (v prestupnom roku 2020 mal február o jeden deň naviac). Najväčšie prepady tržieb o 86 % zaznamenali ubytovatelia a o 55 % aj reštaurácie a pohostinstvá.

Vývoj vo februári 2021 v porovnaní s januárom 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo februári 2021 v porovnaní s januárom 2021 vzrástli vo všetkých hlavných činnostiach vnútorného obchodu. Najväčší medzimesačný nárast zaznamenali poskytovatelia ubytovacích služieb, a to o 36,9 %. Tržby sa zvýšili vo veľkoobchode o 6,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 3,7 %, maloobchode o 1,6 %, aj u prevádzkovateľov reštaurácií a pohostinstiev, aj keď len mierne o 0,3 %.

Vývoj vo februári 2021 v porovnaní s februárom 2020

Tržby v maloobchode sa vo februári medziročne prepadli o 14,7 %. Z deviatich sledovaných činností maloobchodu úroveň predchádzajúceho roka prekročili len tržby dosiahnuté v maloobchode mimo predajní, stánkov a trhov o 10,5 %, ktorý zahŕňa o. i. aj zásielkový a internetový predaj.

Celkový pokles ovplyvnilo najmä zaostávanie tržieb v podielovo najvýznamnejších činnostiach, a to v maloobchode v nešpecializovaných predajniach (hyper a supermarkety). Po raste tržieb v priebehu takmer celého roka 2020, si v prvých mesiacoch roka 2021 tržby obchodníkov začali pripisovať najväčšie medziročné prepady od roku 2009 (od poslednej zmeny metodiky). Tržby veľkých marketov sa vo februári medziročne znížili o 13,2 %.

Prehĺbil sa aj pokles tržieb v druhých podielovo najvýznamnejších činnostiach maloobchodu – v špecializovaných predajniach ostatného tovaru na 26,2 %, čím sa dostal na úroveň poklesu v čase prvej vlny pandémie Covid-19 (úroveň mája 2020). Celkový pokles významne ovplyvnilo aj zaostávanie tržieb v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť o 23,9 % a v špecializovaných predajniach maloobchodu s pohonnými látkami o 14,2 %.

Odevy a obuv

V rámci nich výrazne medziročne klesli tržby v predajniach s odevmi o 80,1 % a v predajniach s obuvou a koženými výrobkami o 78,6 %. Pokles tržieb zaznamenali aj maloobchodné predajne mäsa a mäsových výrobkov o 38,5 % a predajne s tabakovými výrobkami o 20,8 %. V každej z týchto činností sa tempo poklesu oproti januáru prehĺbilo.

Pokles tržieb v predaji a oprave motorových vozidiel pokračoval aj v druhom mesiaci roka 2021, oproti januáru sa však zmiernil na 11,2 %. Celkový pokles najviac ovplyvnili medziročne nižšie tržby v predaji motorových vozidiel o 14,2 %.

Po poklese v predchádzajúcom mesiaci sa znova zvýšili tržby vo veľkoobchodevo februári medziročne vzrástli o 5,8 %. Najväčší medziročný nárast dosiahli vo veľkoobchode s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami o 49,8 % (okrem iného zahŕňa aj veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom) a vo veľkoobchode s tovarom pre domácnosť o 12,5 %.

Ubytovanie a reštaurácie

Prepad tržieb v ubytovaní aj v reštauráciách a pohostinstvách sa oproti januáru síce mierne spomalil, naďalej však dosahoval historicky najväčšie hodnoty. V ubytovaní klesli februárové tržby medziročne o 86,3 % (v januári bol pokles 87,9 %) a tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 54,8 % (v januári klesli o 55 %).

Vývoj za dva mesiace 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020

Tržby za prvé dva mesiace roku 2021 oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa znížili v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 15,5 %, vo veľkoobchode bol pokles len mierny o 0,2 %, výraznejší bol v maloobchode, a to o 15,8 %. Výrazne sa prepadli tržby v ubytovaní o 87,1 %, aj tržby v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 54,9 %.

 

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.