Opustil nás ekonóm, reformátor Milan Šikula

Milan Šikula už viac nikdy nevstúpi do Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Nedožil sa 77 rokov. Bol známy ako spolautor teoretického modelu ekonomickej reformy, ktorú pripravil v sedemdesiatych rokoch.

Bola radikálnejšia ako reforma Ota Šika. Zaujímala sa oň aj štátna bezpečnosť. Vtedajší predseda Slovenskej akadémie vied však “súdruhom z mokrej štvrte” a iní im vysvetlili, že ide “len o teóriu”. Milan bol nielen ekonóm, ale aj človek s veľkým zmyslom pre spoločenský život. Bol jeden z tých, ktorého bavila práca. Tykali sme si. Nás mladších bral ako rovnocenných partnerov. Preto smeho mali radi. Raz som ho poprosil zamestnať jednu známu. Pozrel na vzorce, ktoré použila a hneď ju prijal do Ekonomického ústavu SAV.

Dnes keď už nie je medzi nami, a je tam hore, určite svätému Petrovi vraví nejaký fór. Zhromaždil ich v zápisníkoch. Popri tom si tam “hore” dávajú zo dve deci bieleho. Milan bol vždy nielen ekonómom, ale aj príjemným diskutér. Nech mu je zem ľahká.

Milan Šikula navždy vstupil do histórie ekonomického myslenia a výskumu na Slovensku.

Vladimír Bačišin

Vladimír Bačišin

Ekonóm, zaujímam sa o najnovšie teórie a výskumy doma a v zahraničí. Mám vlastnú firmu, ktorá sa zaoberá výskumami.