Rast maloobchodných tržieb potiahli najmä e-shopy, tlmili ich nižšie tržby čerpacích staníc

BRATISLAVA – Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2024.

Informuje o nich Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Tržby v maloobchode si podržali rast aj v máji 2024, medziročne boli vyššie o 5,2 %. Celkový dobrý výsledok naviac podporilo takmer štvrtinové navýšenie tržieb z internetového predaja. Oproti vlaňajšku sa lepšie darilo aj hyper- a supermarketom, tržby im rástli najrýchlejším tempom v tomto roku. Naopak, dvojciferne sa prepadli tržby čerpacích staníc a o takmer desatinu zaostával predaj IKT zariadení.

Tržby v maloobchode1,2) v stálych cenách v máji 2024 rástli už piaty mesiac po sebe, aktuálne sa medziročne zvýšili o 5,2 %. Na medziročne vyššie tržby však stále vplývala nižšia porovnávacia základňa minulého roku, kedy boli tržby maloobchodu po prepočte do stálych cien v útlme.

Medziročne vyššie tržby v stálych cenách dosiahlo až 7 z 9 zložiek maloobchodu. Výsledok celého odvetvia najvýznamnejšie podporil rast tržieb e-shopov (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 24,1 %, zvýšenie tržieb o 9 % v špecializovaných predajniach, napr. obuvi, textilu, drogériách či lekárňach (špecializovaný predaj ostatného tovaru) a ich nárast o 4,7 % vo veľkých nešpecializovaných hyper- a supermarketoch. K celkovému rastu odvetvia prispel aj dvojciferný rast tržieb špecializovaných predajní potravín, nápojov a tabaku.

Medziročne sa znížili tržby čerpacích staníc (špecializovaný predaj pohonných látok) ako aj tržby predajní špecializovaných na predaj zariadení pre informatiku a komunikácie.

Medziročný vývoj ostatných zložiek obchodu v máji 2024

Z ostatných zložiek vnútorného obchodu tržby1,2) medziročne vzrástli len v  ubytovaní, a to o 6,2 %. Pokles tržieb evidoval predaj a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,2 %, veľkoobchod3) o 3,5 % aj činnosti reštaurácií a pohostinstiev o 3,9 %.

Medzimesačný vývoj v máji 2024 v porovnaní s aprílom 2024

Tržby po sezónnom očistení v máji medzimesačne4) rástli v predaji a oprave motorových vozidiel o 1 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5 % a najmä v ubytovaní až o 12,3 %. Poklesli vo veľkoobchode3) o 3,3 % a v maloobchode o 0,9 %.

Súhrnný vývoj za rok 2024

V súhrne za päť mesiacov roka 2024 tržby1,2) medziročne rástli v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,9 %, v maloobchode o 4,4 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 3,8 % a aj v ubytovaní o 1 %. Medziročne nižšie tržby evidoval iba veľkoobchod3), a to o 2,1 %.

Poznámka: údaje sú z mesačného zisťovania.

  • 1) z dôvodu úpravy metodiky – prechod na nové bázické obdobie (z r. 2015 na r. 2021) od publikovania dát za január 2024 bol prepočítaný celý časový rad údajov – viac v dokumente Vplyv zmeny bázického obdobia a zatrieďovania podľa činnostných jednotiek podniku (PDF – 277 kB)
  • 2) za predaj a opravu motorových vozidiel, maloobchod, ubytovanie a činnosti reštaurácií a pohostinstiev sú indexy počítané v stálych cenách (k priemeru 12 mesiacov roka 2021)
  • 3) za veľkoobchod sú indexy počítané z bežných cien
  • 4) medzimesačný vývoj cien sa počíta zo sezónne upravených údajov

(Text a graf Štatistický úrad Slovenskej republiky)